“ยูโอบี-บิ้ว ทรี เทคโนโลยี” หนุนเอสเอ็มอีสู่ธุรกิจสีเขียว ชูดอกเบี้ยพิเศษ 2%

ยูโอบี

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ร่วมมือกับ บริษัท บิ้วทรี เทคโนโลยี จำกัด สตาร์ทอัพไทยด้านเทคโนโลยีด้านสภาพอากาศ และผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม “Carbonwize” สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กรก่อนขออนุมัติสินเชื่อจากธนาคาร ด้วยดอกเบี้ยพิเศษ 2% ผ่อนสูงสุด 5 ปี หวังผลักดันธุรกิจที่ยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ระบุว่า ปัจจุบันกระบวนการเปลี่ยนผ่านการดำเนินธุรกิจของเอสเอ็มอีไปสู่ความยั่งยืนต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก รายงานการศึกษา UOB Business Outlook Study 2023 ประเทศไทยพบว่า 96% ของธุรกิจเอสเอ็มอีใส่ใจแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน แต่มีเพียง 47% นำแนวคิดนี้มาใช้ และ 29% ให้เหตุผลว่าขาดความช่วยเหลือด้านการเงินจึงไม่สามารถนำแนวคิดนี้มาปฎิบัติได้อย่างจริงจัง

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย จึงจับมือกับ บิ้วทรี เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาและช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือทางการเงินในการเดินหน้าธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน โดยสามารถสมัครบริการสินเชื่อธุรกิจจากธนาคารยูโอบีในเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้น 2% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 5 ปี

โดยต้องทำการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กรบนแพลตฟอร์ม Carbonwize ซึ่งจะช่วยคำนวนคาร์บอนฟุตพรินต์ของธุรกิจด้วยระบบอัตโนมัติ และแสดงผลข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยให้องค์กรวางแผนกลยุทธ์ในการลดก๊าซเรือนกระจกในองค์กร เช่นการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ การติดตั้งระบบควบคุมความเย็นภายในอาคาร หรือโซลูชั่นทำน้ำร้อนแบบประหยัดพลังงาน ธนาคารจะนำข้อมูลที่ได้รับการประเมินตามมาตราฐานสากลจากแพลตฟอร์มนี้มาประกอบการพิจารณาก่อนอนุมัติสินเชื่อให้แก่ธุรกิจ

นางสยุมรัตน์ มาระเนตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Head of Business Banking ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า บิ้ว ทรี เทคโนโลยีเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ของธนาคารภายใต้โครงการ Sustainability Innovation ที่จัดขึ้นร่วมกับ เดอะฟินแล็ป เพื่อสนับสนุนให้เอสเอ็มอีเดินหน้าธุรกิจสู่ความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โดยได้นำเสนอแพลตฟอร์ม Carbonwize แก่ธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการกว่า 200 รายเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาด้านความยั่งยืนได้อย่างตรงจุด ความร่วมมือในครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของธนาคารในการเดินหน้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อช่วยให้ธุรกิจเอสเอ็มอีขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมีความรับผิดชอบ

นางสาวนัชชา เลิศหัตถศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิ้วทรี เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า ธุรกิจต้องเติบโตแต่การเติบโตของธุรกิจนั้นต้องเติบโตอย่างยั่งยืนและไม่สร้างผลกระทบให้กับสิ่งแวดล้อม และตอบรับกระแสผู้บริโภคยุคใหม่หันมาให้ความสำคัญ และสนับสนุนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บริษัทมุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยี Climate Tech เพื่อที่จะทำให้ธุรกิจในประเทศไทยสามารถประเมินและบริหารจัดการคาร์บอนฟุตพรินต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านแพลตฟอร์มการบริหารจัดการคาร์บอนอย่างครบวงจร ที่ช่วยลดขั้นตอนการเก็บข้อมูล เครื่องคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์อย่างอัตโนมัติ และให้รายงานสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานทั้งไทยและสากล


ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยในการเปลี่ยนผ่านจากความรับรู้สู่การลงมือทำ vision to action ให้ผู้ประกอบการไทยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ และเข้ามามีส่วนร่วมในการพาประเทศไทยไปสู่เป้าการลดก๊าซเรือนกระจก 40% ในปี 2573 อีกด้วย