AWC ในเครือเจ้าสัวเจริญ ซื้อที่ดินเชียงใหม่ 7 แปลงรวด ตั้งงบฯลงทุนกว่า 1,200 ล้าน

AWC เชียงใหม่
ภาพมุมสูงตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการบริษัท AWC ไฟเขียวซื้อที่ดิน ต.ช้างคลาน จ.เชียงใหม่ 7 แปลงรวด มูลค่ากว่า 519 ล้านบาท พร้อมอนุมัติงบฯลงทุนพัฒนาที่ดินอีกกว่า 690 ล้าน

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท ประชุม ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท โดยการเข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน จำนวน 7 แปลง

ตามโฉนดเลขที่ 2499, 128, 2497, 41, 671, 9277 และ 18090 ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างคลาน จังหวัดเชียงใหม่ รวมเนื้อที่ดิน 5 ไร่ 3 งาน 39.5 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีมูลค่ารวมสุทธิจำนวน 519.8 ล้านบาท (รวมค่าธรรมเนียมการโอนกึ่งหนึ่งและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (หากมี))


นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบฯลงทุนเพื่อใช้ในการพัฒนาทรัพย์สินในที่ดินดังกล่าวจำนวนประมาณ 690.7 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)