เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ถูก “เอสเอฟ อินเตอร์ฯ” ประกาศเทกโอเวอร์กิจการ

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ “เอสเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง (ประเทศไทย)” ประกาศเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ เผยงวด 9 เดือนปี2566 ขาดทุนสุทธิ 2,725 ล้านบาท 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัทได้รับแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการของบริษัท (แบบ 247-3) จากบริษัท เอสเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อมของ S.F. Holding Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เสิ่นเจิ้น) ในฐานะผู้ประกาศเจตนา

สำหรับการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 1,275,202,145 หุ้น (คิดเป็น 73.18% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯล่าสุด งวด 9 เดือนของปี 2566 มีรายได้รวม 8,994.98 ล้านบาท แต่มีผลขาดทุนสุทธิ -2,725.09 ล้านบาท ขณะที่ผลการดำเนินงานงวดปี 2565 มีรายได้รวม 17,145.04 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิ -2,829.04 ล้านบาท

ส่วนผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ประกอบด้วย 1.บริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ถือหุ้นจำนวน 907,200,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 52.06% 2.บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นจำนวน 269,230,900 หุ้น  สัดส่วน 15.45% 3.บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 88,100,000 หุ้น สัดส่วน 5.06%

4.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 24,344,019 หุ้น สัดส่วน 1.40% 5.MR. KIN HANG NG จำนวน 20,982,400 หุ้น สัดส่วน 1.20% 6.ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน 17,000,000 หุ้น สัดส่วน 0.98% 6.นายทวีฉัตร จุฬางกูร 16,850,300 หุ้น สัดส่วน 0.97% (ดูตารางประกอบ)


ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)