เช็กด่วน ! เงื่อนไขเงินฝาก UP LEVEL ธ.ก.ส. จ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 8.88% ต่อปี เริ่มพรุ่งนี้ (16 ก.พ.)

ธ.ก.ส. จัดเต็มแคมเปญเงินฝากดอกเบี้ยสูงสุด 15.80%

เปิดเงื่อนไขเงินฝาก “UP LEVEL” ของ ธ.ก.ส. เตรียมเปิดให้ฝากเงินตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ.-15 มี.ค.นี้ จ่ายดอกเบี้ยแบบขั้นบันได สูงสุด 8.88% ต่อปี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ออกผลิตภัณฑ์ “เงินฝาก UP LEVEL” เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้รักการออมอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ฝากตามเงื่อนไขจะได้รับดอกเบี้ยแบบขั้นบันได สูงสุด 8.88% ต่อปี หรือเฉลี่ย 2.05% ต่อปีนั้น สำหรับเงื่อนไขเงินฝากดังกล่าว มีดังต่อไปนี้

– รับฝากขั้นต่ำ 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท ระยะเวลา 10 เดือน

– ผู้ฝากเป็นผู้ฝากโครงการ Step up (10 เดือน) เดิมที่ครบกำหนด และเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ หรือลูกค้าใหม่ เป็นบุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และ เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ

– แบ่งอัตราดอกเบี้ยเป็น 3 ช่วง ได้แก่

  •  ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ.-15 ก.ย. 2567 (ระยะเวลา 7 เดือน) รับดอกเบี้ย 1.18% ต่อปี
  •  ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย.-15 พ.ย. 2567 (ระยะเวลา 2 เดือน) รับดอกเบี้ย 1.68% ต่อปี
  •  ช่วงที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย.-15 ธ.ค. 2567 (ระยะเวลา 1 เดือน) รับดอกเบี้ย 8.88% ต่อปี

– เปิดบัญชีและฝากเงินขั้นต่ำครั้งละ 50,000 บาท ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ.-15 มี.ค. 2567

– ลูกค้ารายเดิม ติดต่อสาขาเพื่อแจ้งความประสงค์ขอฝากต่อ หรือฝากต่อบางส่วน หรือไม่ประสงค์ฝากต่อ ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ.-15 มี.ค. 2567 ธนาคารจะยกเว้นค่าธรรมเนียม 1% ของต้นที่ถอน ขั้นต่ำครั้งละ 500 บาทให้

– ลูกค้ารายใหม่ เปิดบัญชีเงินฝากเจ้าของคนเดียว (ไม่รับเปิดบัญชีเงินฝากร่วม) 1 คนต่อ 1 บัญชีเท่านั้น

– การถอนเงินบางส่วนหรือปิดบัญชีก่อนกำหนด ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถอนเงินฝาก 1% ของต้นเงินที่ถอน ขั้นต่ำครั้งละ 500 บาท (ยกเว้นผู้ฝากเสียชีวิต) โดยดำเนินการที่สาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น

– การถอนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นระหว่างโครงการ สามารถถอนได้ ธนาคารยกเว้นค่าธรรมเนียม 1% ให้เฉพาะกรณีถอนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นระหว่างโครงการเท่นั้น

– หลังสิ้นสุดโครงการธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามเงื่อนไขของเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามประเภทลูกค้า และตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร