ธ.ก.ส. ออกเงินฝาก Up Level 10 เดือน ดอกเบี้ยรายเดือนสูงสุด 8.88% ต่อปี

ธ.ก.ส.

สายออมเตรียมพร้อม ! ธ.ก.ส.ออก “เงินฝาก Up Level (10 เดือน)” จ่ายดอกเบี้ยรายเดือนสูงสุด 8.88% ต่อปี ลูกค้าเก่าก็ฝากเพิ่มได้ ตั้งแต่ 16 ก.พ.-15 มี.ค.นี้

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ออกผลิตภัณฑ์ “เงินฝาก UP LEVEL” เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้รักการออมอย่างต่อเนื่อง รับฝากขั้นต่ำ 50,000 บาท ระยะเวลา 10 เดือน รับดอกเบี้ยแบบขั้นบันได สูงสุดร้อยละ 8.88 ต่อปี เฉลี่ยร้อยละ 2.05 ต่อปี แบ่งอัตราดอกเบี้ยเป็น 3 ช่วง ได้แก่

-ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันที่ 15 กันยายน 2567 (ระยะเวลา 7 เดือน) ร้อยละ 1.18 ต่อปี

-ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2567 ถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 (ระยะเวลา 2 เดือน) ร้อยละ 1.68 ต่อปี และ

-ช่วงที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2567 ถึง วันที่ 15 ธันวาคม 2567 (ระยะเวลา 1 เดือน) ร้อยละ 8.88 ต่อปี

โดยผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีและฝากเงินขั้นต่ำครั้งละ 50,000 บาท ได้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2567

ทั้งนี้ ผู้ฝากที่ถอนเงินบางส่วนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนด ธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ร้อยละ 1 ของต้นเงินที่ถอน ขั้นต่ำครั้งละ 500 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Call center 02 555 0555