รู้จัก “ประกันคุ้มครองโรคจากฝุ่น PM 2.5” มีเงิน “ชดเชยรายวัน-ปลอบขวัญ 1 แสน”

บจก.ทีคิวเอ็ม อินชัวรันส์ โบรคเกอร์
บจก.ทีคิวเอ็ม อินชัวรันส์ โบรคเกอร์

รู้จัก “ประกันภัยคุ้มครองโรคจากมลพิษทางอากาศ PM 2.5” จุดเด่นมี “ค่ารักษา-ค่าชดเชยรายวัน-เงินปลอบขวัญ 1 แสนบาท” คุ้มครองโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ-โรคหัวใจและหลอดเลือด-โรคถุงลมโป่งพอง-โรคตาแดง-มะเร็งปอด เบี้ยเริ่มต้นเพียง 1,400 บาทต่อปี จำกัด 1 คน ซื้อได้ 1 ฉบับ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ภัยของฝุ่น PM 2.5 รุนแรงขึ้นทุกปีและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแบบไม่รู้ตัว จากข้อมูลของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA รายงานว่า พบค่าฝุ่น PM 2.5 ในภาพรวมของประเทศที่สูงเกินมาตรฐาน โดยมีระดับสีแดงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่หลายจังหวัด

ประกอบกับข้อมูลด้านการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข พบว่าในปี 2566 คนไทยป่วยด้วยโรคจากมลพิษทางอากาศรวมกว่า 9 ล้าน 2 แสนคน (ข้อมูลจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) ยิ่งสะท้อนให้เห็นความรุนแรงของฝุ่น PM 2.5 ซึ่งกำลังเป็นปัญหาที่ทั่วโลกต่างเผชิญร่วมกันอยู่

ด้วยค่าฝุ่น PM 2.5 ที่ประเทศไทยต้องประสบปัญหานี้ ล้วนส่งผลกระทบต่อร่างกายและอาจทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ รวมถึงโรคร้ายแรงต่าง ๆ ทำให้หลายคนเกิดความกังวลใจว่าจะป้องกันและดูแลสุขภาพช่วงนี้อย่างไรให้ห่างไกลอันตรายจากการสูดดมฝุ่นละอองนี้เข้าไป รวมถึงความกังวลในเรื่องการแบกรับค่ารักษาพยาบาลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ บจก.ทีคิวเอ็ม อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ (TQM) ร่วมกับ บมจ.กรุงเทพประกันภัย (BKI) จึงได้นำมาเป็นแนวคิดในการร่วมมือออกกรมธรรม์ “ประกันภัยคุ้มครองโรคจากมลพิษทางอากาศ PM 2.5”

โดยจุดเด่นของแบบประกันตัวนี้

 • เงินชดเชยปลอบขวัญสูงสุด 100,000 บาท (กรณีเป็นผู้ป่วยในติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วัน)
 • เงินชดเชยรายวัน (กรณีเป็นผู้ป่วยใน) สูงสุด 30 วัน
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยนอก)
 • คุ้มครองการเจ็บป่วย จากโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน (ไม่รวมโรคโควิด), โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคถุงลมโป่งพอง, โรคตาแดง, โรคเยื่อบุตาอักเสบ
 • คุ้มครองโรคมะเร็งปอด (กรณีเป็นครั้งแรก)

เงื่อนไขการรับประกัน

 • อายุรับประกัน : ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุ 6-65 ปีบริบูรณ์ ณ วันทำประกันภัยและมีสัญชาติไทย
 • ไม่คุ้มครองโรคหรือสภาพที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย (Pre-existing Condition)
 • ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ณ วันสมัครทำประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำได้ 1 ฉบับเท่านั้น
 • มีระยะเวลารอคอย (Wait Period) ดังนี้
 1. ระยะเวลารอคอย 30 วัน สำหรับการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ระบุ (โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน (ไม่รวมโรคโควิด), โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคถุงลมโป่งพอง, โรคตาแดง/โรคเยื่อบุตาอักเสบ
 2. ระยะเวลารอคอย 90 วัน สำหรับโรคมะเร็งปอด

โดยวงเงินคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับแต่ละแผนความคุ้มครองที่มีให้เลือกถึง 4 แผน เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 1,400 บาทต่อปี สำหรับผู้ที่มีอายุ 60-65 ปี เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 1,700 บาทต่อปี