ธพว.ตั้ง “ประสิชฌ์ วีระศิลป์” รักษาการแทนเอ็มดี เผยมี 5 ราย สมัครชิงเก้าอี้

ประสิชฌ์ วีระศิลป์
ประสิชฌ์ วีระศิลป์

คณะกรรมการ ธพว. มีมติแต่งตั้ง “ประสิชฌ์ วีระศิลป์” เป็น “รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ” ขณะที่มีผู้สมัคร 5 รายชิงตำแหน่ง คนนอกแค่รายเดียว

วันที่ 2 มีนาคม 2567 รายงานจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เปิดเผยว่าคณะกรรมการธนาคาร มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายประสิชฌ์ วีระศิลป์ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นรักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ โดยให้มีอำนาจกระทำการแทนกรรมการผู้จัดการในกิจการของธนาคาร ตามความในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เนื่องจากนางสาวนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ เพิ่งครบวาระ และธนาคารอยู่ระหว่างกระบวนการสรรหากรรมการผู้จัดการคนใหม่

รายงานแจ้งว่า ที่ผ่านมามีผู้สมัครชิงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธพว. รวม 5 ราย ส่วนใหญ่เป็นคนใน 4 ราย และคนนอก 1 ราย