บอร์ด SAPPE เคาะจ่ายปันผลปี’66 หุ้นละ 2.18 บาท

บอร์ด SAPPE เคาะจ่ายปันผลดำเนินงานปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้น 2.18 บาทต่อหุ้น เป็นเงินกว่า 672.1 ล้านบาท เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 24 เม.ย.นี้ พร้อมกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พ.ค.นี้

วันที่ 4 มีนาคม 2567 บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด(มหาชน) หรือ SAPPE แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 2.18บาท จากกำไรสุทธิของงวดการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 672.1 ล้านบาท

พร้อมเตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 24 เมษายน 2567 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 25 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

เพื่อตอบแทนความไว้วางใจและเชื่อมั่นในทีมงานเซ็ปเป้มาโดยตลอด ซึ่ง นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ ซีอีโอหญิงแห่ง SAPPE ประกาศเป้าปี 2567 พร้อมโตต่อด้วยรายได้เพิ่ม 20-25% อีกทั้งฝากติดตามการทำงานของเซ็ปเป้ปีนี้ กับภารกิจสร้างแบรนด์ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในเวทีโลกต่อไป ทั้งนี้ SAPPE ทำกำไรสุทธิโดดเด่นที่ 1,074.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 64.5% และมีรายได้จากการขาย 6,052.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.5%