ธ.ก.ส. ประกาศชี้แจง ปมรัฐเตรียมใช้เงินแบงก์ทำดิจิทัลวอลเลต

ธ.ก.ส.

ธ.ก.ส. ออกประกาศชี้แจงกรณีรัฐบาลเแถลงเตรียมใช้เงินแบงก์ดำเนินโครงการดิจิทัลวอลเลต ยันดำเนินการในมิติการช่วยเหลือเกษตรกร

วันที่ 11 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ออกประกาศเกี่ยวกับการดำเนินโครงการดิจิทัลวอลเลต ว่า ธ.ก.ส.เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ มีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์การเกษตร ภายใต้กรอบ พ.ร.บ. ธ.ก.ส.

โครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลที่ผ่านมา ธ.ก.ส.ได้เข้าไปสนับสนุน ทั้งในมิติของการให้สินเชื่อและเป็นแหล่งทุนในการดำเนินการ โดย ธ.ก.ส.ยังคงสามารถบริหารสภาพคล่องและ
ความแข็งแรง ให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันการเงิน

“โครงการดิจิทัลวอลเลต” ตามที่ได้มีการแถลงนั้น ก็เป็นอีกหนึ่งในโครงการของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องในมิติของเกษตรกรผู้รับที่ ธ.ก.ส.อยู่ระหว่างการประสานงานในรายละเอียดที่จะดำเนินการ ภายใต้กรอบกฎหมายและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

Advertisment