เปิดเงื่อนไข สินเชื่อ HAPPY HOME ธอส. ให้วงเงิน 2 หมื่นล้าน ดอกเบี้ย 5 ปีแรก 3.00%

ธอส.

เปิดเงื่อนไข สินเชื่อ HAPPY HOME ธอส. ปล่อยกู้วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท กู้สูงสุดไม่เกิน 40 ปีดอกเบี้ย 5 ปีแรก 3.00% ต่อปี ราคาบ้านไม่เกิน 3 ล้านบาท ขอสินเชื่อได้วันไหน เช็กรายละเอียดที่นี่

วันที่ 18 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานจากกรณี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ให้ ธอส. จัดทำ “โครงการสินเชื่อบ้าน Happy Home” กรอบวงเงิน 20,000 ล้านบาท สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อบ้าน ห้องชุด (คอนโดมิเนียม) ปลูกสร้าง และเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย (ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด) ในระดับราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5 ปีแรก เท่ากับ 3.00% ต่อปีโดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการสินเชื่อบ้าน Happy Home

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทเพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด ปลูกสร้างอาคารหรือซื้อที่ดินพร้อมอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด

วงเงินโครงการ

Advertisment
 • 20,000 ล้านบาท

ระยะเวลาการกู้

 • สูงสุดไม่เกิน 40 ปี

วงเงินสูงสุดต่อรายต่อหลักประกัน

 • ไม่เกิน 3,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

 • ปีที่ 1-5 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% ต่อปี
 • ปีที่ 6-7 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate : MRR)-2.00% ต่อปี
 • ปีที่ 8-10 อัตราดอกเบี้ย MRR-1.50% ต่อปี
 • ปีที่ 10 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้เงิน

กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป : อัตราดอกเบี้ย MRR-0.35% ต่อปี

Advertisment

กรณีลูกค้าสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ย MRR-1.00% ต่อปี

กรณีลูกค้า กู้ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR

ค่าประเมินหลักประกัน

 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รับภาระค่าประเมินหลักประกันไม่เกิน 2,300 บาท

เงื่อนไขการให้สินเชื่อ

 • เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อรายย่อยของธนาคาร

ระยะเวลาขอสินเชื่อ

 • ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรี หรือ ครม.มีมติเห็นชอบจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 หรือก่อนกำหนด หาก ธอส.ให้สินเชื่อเต็มตามกรอบวงเงินของโครงการแล้ว ทั้งนี้ ธอส. สามารถปรับเปลี่ยนระยะเวลาดำเนินโครงการได้ตามความเหมาะสม

ระยะเวลายื่นขอสินเชื่อ

 • เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ ธอส. กำหนด

ด้าน นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่าโดยปัจจุบันมีลูกค้าให้ความสนใจมีจองสินเชื่อ Happy Home แล้ว 3,729 ราย เป็นวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาท โดยกรอบวงเงิน 20,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเต็มในเร็ว ๆ นี้ ดังนั้น ธอส. จึงมีแผนที่จะขยายวงเงินดังกล่าวเพิ่มอีก 10,000 ล้านบาท เพิ่มเป็น 30,000 ล้านบาท

สำหรับกลุ่มผู้มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 25,000 บาท พิจารณาเกณฑ์รายได้ ไม่เกิน 1 ใน 2 ของรายได้สุทธิต่อเดือน ทั้งนี้ ส่วนกลุ่มผู้มีรายได้ต่อเดือนเกิน 25,000 บาท เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด