กรวิชญ์ สวาทยานนท์ เข้าซื้อหุ้น “เอ็กซ์สปริง” 350 ล้านหุ้น ขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นใหญ่

XPG

ก.ล.ต.รายงานข้อมูลหุ้น “เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล” พบ ELEVATED RETURNS LLC ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับที่ 4 ขายหุ้น 350 ล้านหุ้น สัดส่วน 3.5540% ให้กับ “นายกรวิชญ์ สวาทยานนท์” หนุนขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นใหญ่ ด้านราคาหุ้น XPG จากต้นปีติดลบ 4.51%

วันที่ 19 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ (แบบ 246-2) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ของบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ XPG โดยพบว่า ELEVATED RETURNS LLC ผู้ถือหุ้นใหญ่ XPG อันดับที่ 4 โดยถือหุ้นอยู่ 571 ล้านหุ้น สัดส่วน 5.7981%

ได้ดำเนินการขายหุ้นออกไป 350 ล้านหุ้น สัดส่วน 3.5540% เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 โดยเป็นการซื้อขายกันโดยตรงกับนายกรวิชญ์ สวาทยานนท์ ส่งผลให้ ELEVATED RETURNS LLC เหลือจำนวนหุ้นหลังวันทำรายการทั้งสิ้น 221 ล้านหุ้น สัดส่วน 2.2441%

สำหรับ XPG ผู้ถือหุ้นใหญ่คือ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI โดยมีนายระเฑียร ศรีมงคล ดำรงตำแหน่ง “ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร” ด้านราคาหุ้น XPG นับจากต้นปีถึงวันที่ 18 เม.ย. 2567 ติดลบ 4.51%

Advertisment