บสย.-ออมสิน Re-Nano ค้ำสินเชื่ออุ้ม SMEs อาชีพอิสระ วงเงิน 2 แสนบาท

บสย.-ออมสิน

บสย.ผนึกธนาคารออมสิน เปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อ “บสย.-ออมสิน Re-Nano” สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs อาชีพอิสระที่เข้าโครงการรีไฟแนนซ์ วงเงินค้ำสูงสุด 200,000 บาทต่อราย ระยะเวลาค้ำสูงสุด 10 ปี ฟรีค่าธรรมเนียม 2 ปีแรก เริ่ม 23 เม.ย-31 ก.ค. 67 นี้

วันที่ 22 เมษายน 2567 นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า บสย.และธนาคารออมสิน เปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อ “บสย.-ออมสิน Re-Nano” พร้อมเดินหน้าตามนโยบายรัฐบาล สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs อาชีพอิสระที่เข้าโครงการรีไฟแนนซ์ ธนาคารออมสิน Re-Nano

โดย บสย. เป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อ รองรับผู้ประกอบการ SMEs อาชีพอิสระที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อออมสินรีไฟแนนซ์ เพื่อสังคม ช่วยลดภาระลูกหนี้สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ (Nano Finance) ที่กู้เพื่อการลงทุนในการประกอบอาชีพ

สิทธิกร ดิเรกสุนทร
สิทธิกร ดิเรกสุนทร

โครงการค้ำประกันสินเชื่อ “บสย.-ออมสิน Re-Nano” จะช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการ SMEs อาชีพอิสระที่ได้รับสินเชื่อสูงสุด 15% (ภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารออมสินกำหนด) เพิ่มสภาพคล่องการดำเนินกิจการ ด้วยเงื่อนไขที่ผ่อนปรน จาก บสย. ยกเว้นค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อ 2 ปี ระยะเวลาค้ำประกันนาน 10 ปี วงเงินค้ำประกันสินเชื่อเริ่มต้นตั้งแต่ 10,000 บาท และสูงสุด 200,000 บาทต่อราย เริ่ม 23 เมษายน 2567 ถึง 31 กรกฏาคม 2567

ทั้งนี้ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ สามารถยื่นกู้ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา หรือติดตามข้อมูลโครงการค้ำประกันสินเชื่อ “บสย.-ออมสิน Re-Nano” ได้ที่ LINE OA @tcgfirst และ บสย. Call Center 0-2890-9999

Advertisment