GULF ผงาดผู้ถือหุ้นใหญ่ KBANK อันดับ 14 มูลค่าหุ้น 2.5 พันล้าน

“กัลฟ์ เอ็นเนอร์จีฯ” ผงาดผู้ถือหุ้นใหญ่ “ธนาคารกสิกรไทย” อันดับที่ 14 มูลค่าหุ้น 2.5 พันล้านบาท และถือหุ้น “อินทัช โฮลดิ้งส์” เมื่อรวมพอร์ต “INTUCH-KBANK” คิดเป็นเงินลงทุน 90,673 ล้านบาท

วันที่ 22 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ปรับปรุงเกณฑ์การเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนครบถ้วนยิ่งขึ้น จากเดิมที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์รายใหญ่หรือผู้ถือหลักทรัพย์ 10 รายแรก เป็นให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ที่มีสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ตั้งแต่ 0.5% ของทุนชำระแล้ว แต่ไม่น้อยกว่า 10 ราย

ล่าสุดความเคลื่อนของอันดับผู้ถือหุ้นใหญ่ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) พบว่า บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ได้ถือหุ้นใหญ่อันดับที่ 14 ด้วยจำนวน 20,542,400 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 0.87% หรือคิดเป็นมูลค่าหุ้น 2,547.25 ล้านบาท (คำนวณจากราคาปิด 124 บาท เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2567)

ทั้งนี้ตามข้อมูล SETSMART พบว่า GULF ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 ของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH ด้วยจำนวน 1,340,319,914 หุ้น สัดส่วน 41.80% หรือคิดเป็นมูลค่าหุ้น 88,126.03 ล้านบาท (คำนวณจากราคาปิด 65.75 บาท เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2567)

กล่าวโดยสรุป GULF มีเงินลงทุนในพอร์ตหุ้น KBANK และ INTUCH รวมกันอยู่ที่ 90,673.28 ล้านบาท

Advertisment

สำหรับความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น KBANK วันนี้ ปรับตัวขึ้นไปทำระดับสูงสุดของวันที่ราคา 124.50 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.40% จากราคาวันก่อนหน้า และราคาหุ้น INTUCH ทำระดับสูงสุดของวันที่ราคา 67 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.9% จากราคาวันก่อนหน้า