พิชัย ตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีคลัง 5 ราย บุตรชาย “สุวัจน์” ร่วมด้วย

นายพิชัย ชุณหวชิร

พิชัยออกคำสั่งแต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 5 ราย “พสุ ลิปตพัลลภ” บุตรชาย “สุวัจน์ ลิปตพัลลภ” ร่วมด้วย

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง ได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 แต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รวม 5 ราย

มีหน้าที่ให้คำปรึกษา เสนอแนะ และปฏิบัติงานในเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยไม่มีอำนาจสั่งการในเชิงบริหาร ประกอบด้วย

1.นายพิสิทธิ์ พัฒนะนุกิจ
2.นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
3.นายวุฒิชัย ตันกุรานันท์
4.นายสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์
5.นายพสุ ลิปตพัลลภ

สำหรับนายพสุ ลิปตพัลลภ เป็นบุตรชายของนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานพรรคชาติพัฒนากล้า

Advertisment