เลขาฯ คปภ. เผย สินมั่นคง มีสิทธิอุทธรณ์ ยันยังไม่เพิกถอนไลเซนส์

oic

“ชูฉัตร ประมูลผล” เลขาธิการ คปภ. เผย บริษัทสินมั่นคงประกันภัย ยังมีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ หลังแพ้คดี พร้อมยืนยันขณะนี้ยังไม่เพิกถอนไลเซนส์ ให้โอกาสส่งแผนเพิ่มทุนเพื่อดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนให้ได้ตามกฎหมาย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการกลับมาประกอบธุรกิจประกันภัย

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวภายหลังศาลปกครองกลาง ได้มีคำพิพากษาให้สำนักงาน คปภ. เป็นฝ่ายชนะคดี ในคดีหมายเลขดำที่ 752/2565 กรณีบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยื่นฟ้องสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อเรียกค่าเสียหาย 4 หมื่นล้านบาท สืบเนื่องจากสำนักงาน คปภ. ออกคำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 ห้ามการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด ประเภทเจอจ่ายจบ

โดยในเบื้องต้นต้องกราบขอบพระคุณศาลปกครองกลางเป็นอย่างสูง ที่ตัดสินให้มีการยกฟ้องสำนักงาน คปภ. และเห็นว่าสำนักงานดำเนินการไปนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง

โดยบทบาทของสำนักงาน คปภ. มีหน้าที่ในการกำกับ ส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิประชาชน ไม่ได้ทำแต่ละด้านหนักไป มีสัดส่วนเท่ากันในทุก ๆ ด้าน โดยยึดหลักเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทสินมั่นคงประกันภัย ยังมีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ตามสิทธิทางศาล

ทั้งนี้ในปัจจุบันเน้นย้ำว่า บริษัทสินมั่นคงประกันภัย ยังไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ทุกวันนี้สำนักงาน คปภ. ก็ยังมีการเข้าไปควบคุมการอนุมัติจ่ายเคลมประกันให้อยู่ตลอด โดยยังมีโอกาสฟื้นฟูกิจการ โดยต้องดำเนินการส่งแผนเข้ามาให้สำนักงาน คปภ. เพิ่มทุนเพื่อดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนให้ได้ตามกฎหมายกำหนด เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการกลับมาประกอบธุรกิจประกันภัย

Advertisment

”เวลานี้ คปภ.ไม่ได้มีการกำหนดเดดไลน์ให้กับทางบริษัทสินมั่นคงประกันภัย แต่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เหมาะสม ก็หวังว่าจะดำเนินการตามกฎหมายให้ครบถ้วนได้ โดยตอนนี้เข้าใจว่ากรมธรรม์หมดอายุความคุ้มครองหมดแล้ว ยกเว้นกรมธรรม์ประกันรถยนต์ที่ยังเหลืออยู่บางส่วน โดยยังสามารถจ่ายเคลมได้ตามปกติ“ เลขาธิการ คปภ.กล่าว

ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมา สำนักงาน คปภ.ได้ดำเนินการผ่านมาตรา 52 ตาม พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย มีคำสั่งให้บริษัทสินมั่นคงประกันภัย หยุดรับประกันภัยเป็นการชั่วคราว (ขายกรมธรรม์ใหม่ไม่ได้)