อ่วม! การบินไทยแจ้งไตรมาส 3 ขาดทุนสุทธิ 3,686 ล้าน ขาดทุนมากกว่าปีก่อน103% ชี้หลายปัจจัยรุมกระหน่ำ

แฟ้มภาพ

การบินไทยเผยไตรมาส 3 ขาดทุนสุทธิ 3,686 ล้านบาท ขาดทุนมากกว่าปีก่อนถึง103% ชี้หลายปัจจัยกระหน่ำ ทั้งค่าน้ำมัน ภัยธรรมชาติทั้งพายุ แผ่นดินไหว การลดลงของนักท่องเที่ยวจีนจากอุบัติเหตุทางทะเลที่ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2561บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯถึงผลการดำเนินงานในไตรมาส 3/2561 ว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยขาดทุนจากการดำเนินงาน (Operating Loss) 3,934 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อนมีกำไร 300 ล้านบาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นโดยมีค่าใช้จ่ายรวมที่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 5,259 ล้านบาท หรือ 11.3% จากค่าน้ำมันเครื่องบินเพิ่มขึ้น 3,499 ล้านบาท หรือ 29.4% จากราคาน้ำมันเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นถึง 41% และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไม่รวมค่าน้ำมันเพิ่มขึ้น 1,862 ล้านบาทหรือ 5.5% สาเหตุหลักเกิดจากค่าซ่อมแซมและซ่อมบำรุงอากาศยาน และค่าเช่าเครื่องบินและอะไหล่เพิ่มขึ้น ในขณะที่มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 1,025 ล้านบาท หรือ 2.2% จากรายได้ค่าโดยสารและน้ำหนักส่วนเกินเพิ่มขึ้น 304 บาทล้านบาท หรือ 0.8% จากปริมาณการขนส่งที่เพิ่มขึ้น รายได้จากค่าระวางขนส่งและไปรษณีย์ภัณฑ์ เพิ่มขึ้น 561 ล้านบาท หรือ 10.9% และรายได้จากการให้บริการอื่นๆ เพิ่มขึ้น 360 ล้านบาท หรือ 12.3%

เพราะฉะนั้นทำให้ในไตรมาส 3/2561 บริษัทและบริษัทย่อย ขาดทุนสุทธิ 3,686 ล้านบาท ขาดทุนมากกว่าปีก่อน 1,872 ล้านบาท หรือ 103.2% โดยเป็นขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 3,701 ล้านบาทคิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 1.70 บาท ขาดทุนมากกว่าปีก่อน 0.86 บาทหรือ 102.4%

บริษัทระบุว่า ในไตรมาส 3 ซึ่งปกติเป็นช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว การแข่งขันในอุตสาหกรรมการบินยังคงรุ นแรง ประกอบกับราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นในอัตราที่สูงกว่าช่วงครึ่งปีแรก ส่งผลให้ความต้องการเดินทางลดลงและต้นทุนเพิ่มขึ้น อีกทั้งผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติในช่วงเดือนกนยายน 4567 ได้แก่ พายุไต้ฝุ่นเซบีพัดเข้าฝั่งประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้ท่าอากาศยานคันไซได้รับความเสียหายรันเวย์เกิดน้ำท่วมขัง และประกาศปิดการให้บริการเป็นการชัวคราว แผ่นดินไหวบนเกาะฮอกไกโด และพายุไต้ฝุ่ นมังคุดพัดเข้าฝั่งเกาะฮ่องกง ทําให้บริษัทฯต้องยกเลิกเที่ยวบินจํานวนหนึ่ง ประกอบกับการลดลงของนักท่องเที่ยวจีนจากผลกระทบอุบัติเหตุทางทะเลที่ภูเก็ตที่มีผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวค่อนข้างมากตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

Previous articleพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม เจ้าสัววิชัย
Next articleดาวกับดวง วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 โดย พิมพ์พรร