ก.ล.ต.เตรียมหารือตลาดหลักทรัพย์ฯ คลอดเกณฑ์ไอพีโอเอื้อเอสเอ็มอีระดมทุน

ก.ล.ต.เตรียมหารือตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 มิ.ย.62 จัดทำเกณฑ์ไอพีโอเอื้อธุรกิจเอสเอ็มอีระดมทุนในตลาดทุน จ่อหารือกับอีก 8 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการ หวังเห็นความชัดเจนในไตรมาส 3 ปีนี้

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.เตรียมหารือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในวันที่ 1 มิ.ย.62 เกี่ยวกับการจัดทำเกณฑ์หุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก หรือหุ้น IPO ที่เหมาะสมกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจ SMW สามารถเข้ามาระดมทุนในตลาดทุนได้ เนื่องจากเกณฑ์หุ้น IPO ในปัจจุบันไม่เอื้อให้ธุรกิจ SME เข้าระดมทุน เช่น การระบุให้เปิดเผยงบการเงินย้อนหลัง 3 ปี และการกำหนดมาร์เก็ตแคป (Market Cap) ส่งผลให้ธุรกิจ SME ที่มีอายุการทำธุรกิจไม่ยาวเท่ากับธุรกิจขนาดใหญ่ และมีมาร์เก็ตแคปไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไม่สามารถเข้าระดมทุนได้

“วันนี้ทุกอย่างเริ่มเข้ามาอยู่ในระบบแล้ว และหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ก็มีสนับสนุนให้ SME มีการจัดทำบัญชีเดียวและมีการจ่ายภาษี เป็นต้น จึงมีแผนที่จะเข้าหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูประวัติการดำเนินงาน (Track Record) ที่ผ่านมาของ SME ไทยว่าเป็นอย่างไร เพื่อที่จะนำมาออกเกณฑ์หรือช่องทางที่ชัดเจนเพื่อให้ธุรกิจ SME ได้เข้ามาระดมทุนโดยเฉพาะ และนอกจากโจทย์การแก้ไขข้อจำกัดที่ให้ธุรกิจเปิดเผยงบการเงินย้อนหลัง 3 ปี และการกำหนดมาร์เก็ตแคปที่จะเข้าระดมทุน โจทย์ใหญ่อีกโจทย์หนึ่ง คือ การเข้าระดมทุนของธุรกิจ SME จำเป็นต้องมีที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) หรือไม่ เนื่องจากธุรกิจ SME เป็นธุรกิจที่มีต้นทุนไม่สูงมากนัก” นางสาวรื่นวดี กล่าว

ส่วนความกังวลว่าธุรกิจ SME อาจมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูงกว่าธุรกิจขนาดกลางและใหญ่ นางสาวรื่นวดี เสริมว่า ในส่วนของธุรกิจ SME ที่มีศักยภาพก็ยังมีมากเช่นกัน และเกณฑ์ระดมทุนหุ้น IPO สำหรับธุรกิจ SME ไม่ได้หมายความว่าธุรกิจ SME ทุกรายจะเข้ามาระดมทุนในตลาดทุนได้ทั้งหมดเพราะจะต้องเป็นธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้นน โดยแนวคิดในการจัดทำเกณฑ์ระดมทุนดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้โอกาสสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพสามารถให้เข้ามาระดมทุนในตลาดทุนได้


ทั้งนี้ ก.ล.ต.จะมีการเข้าหารือกับแต่ละภาคส่วนทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สสว. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารเพื่อการเกษตร และธนาคารออมสิน รวมถึงหารือกับผู้ประกอบการในช่วงกลางเดือน มิ.ย.62 เพื่อรับฟังความคิดเห็น โดยคาดว่าจะได้เห็นความชัดเจนเกี่ยวกับการจัดทำเกณฑ์ระดมทุนหุ้น IPO สำหรับธุรกิจ SME ในไตรมาส 3 ปีนี้