กยศ.ตั้งเป้ายอดชำระหนี้ปี 2563 สูงกว่า 3.2 หมื่นล้าน พร้อมดึง 4 แสนรายเข้าระบบหักเงินเดือน

กยศ.ตั้งเป้ายอดชำระหนี้ปี 2563 สูงกว่า 3.2 หมื่นล้านบาท พร้อมดึง 4 แสนรายเข้าสู่ระบบหักเงินเดือน ชี้มีมาตรการบรรเทาภาระหนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการ พักชำระหนี้ได้นาน 1 ปี พร้อมจับมือ กสศ. แลกเปลี่ยนข้อมูล สร้างโอกาสทางการศึกษา

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ปี 2563 นี้ กยศ. วางเป้าหมายว่าจะสามารถรับชำระหนี้ได้มากกว่า 3.2 หมื่นล้านบาท จากปีที่ผ่านมา ที่รับชำระหนี้ได้ 3.1 หมื่นล้านบาท เนื่องจากกองทุนได้ใช้มาตรการหักเงินเดือนผู้กู้ยืมเพื่อชำระหนี้ผ่านองค์กรนายจ้างภาครัฐและเอกชน ซึ่งในปี 2563 นี้ จะพยายามดึงลูกหนี้เข้ามาสู่ระบบการหักเงินดังกล่าวให้ได้อีก 4 แสนราย จากเดิมที่หักเงินเดือนผู้ที่ต้องชำระหนี้ผ่านกองทุนอยู่แล้ว 4 แสนราย

อย่างไรก็ดี กองทุนยังมีมาตรการดูแลสำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการชำระหนี้ กยศ. โดยมีมาตรการพักชำระหนี้ 1 ปี สำหรับผู้กู้ยืมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมาตรการดังกล่าวจะสิ้นสุดในช่วงเดือน ก.พ.63 ฉะนั้น ผู้กู้ยืมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถแจ้งความประสงค์ของพักชำระหนี้ได้ อย่างไรก็ตาม กองทุนจะพิจารณาเฉพาะกลุ่มผู้กู้ยืมที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ ส่วนผู้กู้ยืมที่มีการผิดนัดชำระหนี้กองทุนจะไม่ได้รับการพิจารณา ซึ่งปัจจุบันมีผู้กู้ยืมที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผิดนัดชำระหนี้แล้ว 3.28 แสนราย จากจำนวนผู้ถือบัตรทั้งหมดประมาณ 7 แสนราย พร้อมกันนี้ ปัจจุบันกองทุนมีผู้กู้ยืมแล้ว จำนวน 5.6 ล้านบาท อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 1.4 ล้านราย และชำระหนี้แล้วเสร็จ 1.1 ล้านราย อยู่ในระหว่างการศึกษาหรือยังไม่ถึงระยะเวลาการชำระหนี้ 1 ล้านราย เสียชีวิตแล้ว 6 หมื่นราย

ทั้งนี้ กยศ.ได้ร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ งานวิจัย และแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้กู้ยืม กยศ. กับผู้รับทุน กสศ. เพื่อให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากการดำเนินงานของกองทุน กยศ. มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาในลักษณะต่างๆ สำหรับนักเรียน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยต้องชำระเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนด

นายสุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคการศึกษา (กสศ.) กล่าวว่า กยศ. และ กสศ. จะเป็นหน่วยงานที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ทั้งทำให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ การเผยแพร่ แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ งานวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ การศึกษา การฝึกอบรม การประชุม การสัมมนา และงานวิชาการอื่น ๆ ระหว่างหน่วยงาน และเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน โดยอาจมีการส่งต่อการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายต่อไป

ทั้งนี้ กสศ.มีทุนการศึกษาที่สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนที่ยากจน 20 เปอร์เซ็นต์ล่างสุดของประเทศมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 3,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน หรือไม่เกิน 36,000 บาทต่อปี จำนวนปีละ 2,700 ทุน ซึ่งเป็นจำนวนน้อยได้ศึกษาต่อระดับสายอาชีพและเป็นครู โดยผู้รับทุนหากเรียนจบไม่ต้องชดใช้ทุน โดยทุนนี้ไม่ได้ให้ไปที่เยาวชนเพียงอย่างเดียว แต่มีทุนที่ให้ไปยังสถาบันการศึกษาเพื่อเน้นการศึกษาวิจัย พัฒนาและทดลองเพื่อนำไปสู่การปฏิรูประบบการศึกษา และ กสศ. เน้นการช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนยากจนที่สุดเพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา โดย กยศ.ไม่มีภารกิจในการให้ทุนการศึกษา แต่ดำเนินงานโดยการกำหนดแนวทางการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาในลักษณะต่างๆ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ