“ทิสโก้” ยันมาตรการพักหนี้ ลูกค้าจะไม่มีประวัติผิดนัดชำระในเครดิตบูโร

ตามที่เกิดกระแสข่าวในโซเชียลมีเดีย ซึ่งมีการอ้างอิงข้อมูลที่เกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของธนาคารทิสโก้ ธนาคารขอชี้แจง ดังนี้

ธนาคารเปิดโครงการให้ความช่วยเหลือลูกค้า ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยมีลูกค้าเข้ามาติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร ถึงปัจจุบันเป็นจำนวนนับ 10,000 ราย และทยอยเข้ามาติดต่ออย่างต่อเนื่อง ซึ่งธนาคารได้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือลูกค้าอย่างเต็มที่มาโดยตลอด โดยเปิดให้บริการในวันหยุดเพื่อรองรับลูกค้าในบางสาขา และมีการจัดพื้นที่เว้นระยะห่างตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยของกระทรวงสาธารณสุข

ธนาคารมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือลูกค้าแบ่งเบาภาระหนี้ให้ได้มากที่สุด โดยมาตรการพักชำระเงินต้น นับเป็นมาตรฐานเดียวกับสินเชื่อทั่วไปของธนาคารพาณิชย์ เช่น สินเชื่อบ้าน สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิต โดยธนาคารตั้งใจให้ความช่วยเหลือลูกค้าในระยะยาวและอาจพิจารณายืดระยะเวลาโครงการออกไปได้อีกตามสถานการณ์

ธนาคารมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เช่าซื้อด้วยการพักชำระเงินต้น 6 เดือน โดยลูกค้าชำระเพียงดอกเบี้ย ซึ่งส่วนใหญ่จะบรรเทาภาระการผ่อนชำระของลูกค้าได้มากถึง 80% โดยเฉลี่ย ทั้งนี้ ภาระดอกเบี้ยแต่ละรายจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัย ได้แก่ 1. ยอดหนี้คงเหลือ 2. ระยะเวลาที่ลูกค้าได้ผ่อนมาแล้วเทียบกับระยะเวลาที่ระบุในสัญญา 3. อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาของลูกค้าส่วนประเด็นที่มีการกล่าวอ้างว่า ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการพักชำระเงินต้นของธนาคารจะมีประวัติผิดนัดชำระในเครดิตบูโรนั้น ขอยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง โดยลูกค้าทุกรายที่เข้าร่วมโครงการจะไม่ถือว่ามีประวัติการผิดนัดชำระเครดิตบูโรแต่อย่างใด

กรณีมาตรการหยุดพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนั้น เป็นมาตรการที่จะทำให้ธนาคารรับภาระได้ในระยะสั้นไม่เกิน 2-3 เดือน ในขณะที่ปัจจุบันยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าผลกระทบจากวิกฤติ COVID-19 จะใช้เวลาอีกนานเท่าใด และอีกด้านหนึ่งธนาคารก็มีต้นทุนที่ต้องรับภาระความเสี่ยงของค่าเสื่อมราคารถยนต์ และที่สำคัญธนาคารมีหน้าที่ต้องดูแลผู้ฝากเงิน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายไปพร้อมกัน


สำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อธนาคารผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้ สาขาทั่วประเทศ Contact Center 0-2633-6000 กด 1 และเว็บไซต์ www.tisco.co.th

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ