ตลาดหลักทรัพย์ฯผ่อนผัน 31 บจ.ส่งงบการเงิน-“การบินไทย” 14 ส.ค

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รายงานการดำเนินการกับบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการผ่อนผันการนำส่งงบการเงินเนื่องด้วยสำนักงาน ก.ล.ต.ได้ผ่อนผันระยะเวลาการจัดทำและนำส่งงบการเงินให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีเหตุจำเป็นและสมควร ซึ่งรวมถึงจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 31 บริษัท โดยเป็นการผ่อนผันงบการเงินประจาปี 1 บริษัท และงบการเงินรายไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 อีก 30 บริษัท ตลาดหลักทรัพย์จึงไม่หยุดพักการซื้อขาย (SP) หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว เนื่องจากเหตุการณ์ไม่นำส่งงบการเงินในระหว่างที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.รายชื่อดังต่อไปนี้

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ