ส่องวิธีการใช้สิทธิ “คนละครึ่ง” ก่อนเริ่มลงทะเบียนจริง 16 ต.ค.นี้

คนละครึ่ง

เตรียมตัวให้ดี! โครงการ “คนละครึ่ง” จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมรับสิทธิ์ ในวัน16 ตุลาคมนี้ ผ่านเว็บไซต์ คนละครึ่ง.com ตั้งแต่เวลา 06.00 น.-23.00 น. 

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคมนี้ จะเป็นวันแรกที่โครงการ “คนละครึ่ง” เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ คนละครึ่ง.com ได้ ตั้งแต่เวลา 06.00 น.-23.00 น. เพื่อรับสิทธิการร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปกับภาครัฐ โดยรัฐจะช่วยจ่าย 50% เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนั้นๆ โดยไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาท ต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ (ตุลาคาม-ธันวาคม 2563)

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว จะต้องรอ SMS ตอบกลับมายืนยันว่าสามารถลงทะเบียนรับสิทธิได้สำเร็จ หลังจากนั้น ผู้ได้รับสิทธิต้องไปยืนยันตัวตนผ่านกระเป๋าเงิน อิเล็กทรอนิกส์ คือ แอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ก่อน จึงจะสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่ติดตั้งแอพพลิเคชั่น “ถุงเงิน” ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อรับสิทธิได้ โดยจะสามารถเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค. จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.63 ในเวลา 06.00 น. – 23.00 น. พร้อมกันนี้ หากได้รับ SMS แล้ว ไม่ใช้จ่ายภายใน 14 วัน จะถูกตัดสิทธิ์ทันที โดยสิทธิที่ถูกตัดจะนำไปเปิดให้ลงทะเบียนกับผู้สนใจใหม่อีกครั้ง

ทั้งนี้ ผู้ที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ จะต้องเป็นประชาชนผู้ที่มีสัญชาติไทย มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีบัตรประจำตัวประชาชน และจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรับ และไม่ได้เข้าร่วมโรงการ “ช้อปดีมีคืน” ซึ่งโครงการดังกล่าวจำกัดจำนวนรับสิทธิไม่เกิน 10 ล้านคน เมื่อครบตามจำนวนที่จำกัดไว้แล้วจะปิดให้ลงทะเบียนทันที

Advertisement

ขณะที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ หลังจากที่เปิดให้สมัครร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. ล่าสุด มีร้านค้าลงทะเบียนรวมทั้งหมด 210,010 ร้าน แบ่งเป็น ร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จ จำนวน 152,795 ร้าน, ร้านค้าที่รอดำเนินการตรวจสอบ จำนวน 56,465 ร้าน และกิจการไม่เข้าข่ายเงื่อนไขของโครงการ จำนวน 750 ร้าน อาทิ ร้านขายลอตเตอรี่ แอลกอฮอล์ ยาสูบ และการบริการ เป็นต้น

สำหรับร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จ แบ่งออกเป็น กิจการที่มีหน้าร้าน จำนวน 127,852 ร้าน, หาบเร่และแผงลอย จำนวน 24,943 ร้าน ซึ่งร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 90,052 ร้าน ส่วนร้านธงฟ้า มีจำนวน 41,331 ร้าน ร้าน OTOP จำนวน 4,991 ร้าน และร้านค้าทั่วไป จำนวน 16,421 ร้าน

ทั้งนี้ ร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จ ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าที่อยู่ในภาคกลาง จำนวน 73,092 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 34.8 รองลงมาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 73,092 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 25.0 และภาคใต้ จำนวน 37,229 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 17.7

ซึ่งหากคิดเป็นรายจังหวัดนั้นพบว่า ร้านค้าที่ลงทะเบียนส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 25,526 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 12.2 รองลงมาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 7,105 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 3.4 และจังหวัดสงขลา จำนวน 6,516 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 3.1

วิธีการใช้สิทธิ โครงการ “คนละครึ่ง”

  1. เข้าไปในแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” กดปุ่มเติมเงินเข้า G-Wallet
  2. เข้าสู่เมนู “คนละครึ่ง” เพื่อใช้สิทธิ
  3. กดปุ่มสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ
  4. แสกน QR ร้านค้าถุงเงิน
  5. ยืนยันการชำระเงิน
  6. ใส่รหัส PIN 6 หลัก
  7. บันทึกสลิปทำรายการสำเร็จ