“สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์” ทิ้งเก้าอี้บอร์ด “เซ็นทรัล รีเทลฯ”

สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์

นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ ลาออกทั้งในตำแหน่งกรรมการ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีผล 31 ตุลาคม 

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ “CRC” ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ถึงการลาออกของ นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการบริษัท โดยเป็นการลาออกทั้งในตำแหน่งกรรมการ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ ลาออก