“บางกอกโพสต์” แจงแนวทางแก้ไข หลังตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย C

“บางกอกโพสต์” แจงแนวทางแก้ไขตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย C หุ้น POST หลังส่วนของผู้ถือหุ้นมีมูลค่าน้อยกว่า 50% สาเหตุหลักบริษัทมีผลขาดทุนจากผลกระทบโควิด รายได้จากการสั่งซื้อหลายภาคธุรกิจชะงักโดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยว เดินหน้าปรับกลยุทธ์สร้างทีม Branding-Digital-Strategy ทำตลาดเชิงรุก พร้อมลดการจ้างพนักงานบางส่วน-โยกย้ายพนักงานภายใน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) หรือ POST แจ้งให้ทราบว่า บริษัทได้จัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 จากการที่หลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย C เนื่องจากงบการเงินไตรมาส 3/2563 สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 แสดงส่วนของผู้ถือหุ้นมีมูลค่าน้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว

โดยสาเหตุหลักที่ทำให้บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน คือผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งทำให้หลายธุรกิจหยุดให้บริการในไตรมาส 3/2563 ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้บริษัทไม่มีรายได้จากการสั่งซื้อจากหลายภาคธุรกิจโดยเฉพาะภาคธุรกิจการท่องเที่ยว โดยแนวทางการแก้ไขที่บริษัทดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง คือ ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและลูกค้าโฆษณา ด้วยการสร้างทีมการตลาดที่ดูแลผลิตภัณฑ์ Branding และ Digital สร้างทีม Strategy เพื่อวางแผนกลยุทธ์ในการทำการตลาดเชิงรุก

รวมถึงพัฒนาช่องทางสื่อ Digital เพื่อเสริมสร้างรายได้ทดแทนรายได้ในส่วนของสื่อสิ่งพิมพ์ที่ลดลง ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการให้ตอบรับกับผู้อ่านและตลาดในปัจจุบันขยายฐานผู้อ่าน Online ให้มากขึ้น เพิ่มช่องทางในการให้บริการเพื่อรองรับการเข้าถึงของผู้บริโภคให้มากขึ้นโดยเฉพาะสื่อ SocialMediaและพัฒนาระบบ Customer Relationship Management (CRM) และฐานข้อมูลลูกค้าผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย
นอกจากนี้ยังรวมถึงการพัฒนาทักษะพนักงานและเพิ่มบุคคลากรด้านสื่อ Digital ด้วยการเพิ่มทักษะการทำงานโดยการจัดอบรม Training ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับสื่อ Digital จัดหาบุคลากรที่มีความชำนาญมาร่วมพัฒนาสื่อ Digital ว่าจ้างที่ปรึกษาเข้ามาร่วมวางแผนงานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน Digital


ตลอดจนสร้างสินค้าใหม่ภายใต้ชื่อ Brand ของ Bangkok Post Group เพื่อเสริมรายได้ อาทิ การจัดงานสัมมนา กิจกรรมส่งเสริมการขาย การทำประชาสัมพันธ์ให้องค์กรต่างๆ การจัด Masterclassเป็นต้น

รวมทั้งลดการว่าจ้างพนักงานบางส่วนและโยกย้ายพนักงานภายในที่มีทักษะที่เหมาะสมกับงานให้รับหน้าที่ที่สอดรับกับความต้องการของตลาดและยังรวมถึงแนวทางโครงการใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ เช่น การซื้อขายสินค้าธุรกิจออนไลน์การจัดการท่องเที่ยว และทัศนศึกษาการสร้างรายได้จากระบบสมาชิกหรือลูกค้าผู้อ่านการเปิดสอนหลักสูตรพิเศษและการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจเป็นต้น

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ