คลัง ชี้ยังมีเงินกู้ 1 ล้านล้าน พอจ่ายเยียวยาผู้ประกันตน ม.33

สศค. ชี้มาตรการเยียวยาแรงงาน ม.33 เป็นเรื่องนโยบาย คาด รมว.แรงงาน หารือคลัง สัปดาห์หน้า ชี้มีงบจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้าน ในก้อนฟื้นฟูเศรษฐกิจ หากออกมาตรการใช้เงินส่วนนั้นได้

วันที่ 28 มกราคม 2564 นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กรณีที่กระทรวงแรงงาน ต้องการให้กระทรวงการคลังออกมาตรการเยียวยาแจกเงินให้แรงงานอยู่ในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 33 จำนวน 11 ล้านคน โดยใช้เงื่อนไขเหมือนกับโครงการเราชนะ ที่เป็นแรงงานสัญชาติไทย และมีเงินฝากไม่เกิน 500,000 บาท โดยจะให้แจกเงินจำนวน 4,000 บาท นั้น ยังมีเม็ดเงินจากพ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ในส่วนของเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม หากจะออกมาตรการดังกล่าว ก็จะใช้เม็ดเงินจากส่วนนั้น

อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องของฝ่ายนโยบายที่จะต้องหารือร่วมกัน โดยคาดว่าภายในสัปดาห์หน้า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จะเข้ามาหารือร่วมกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

               

“ต้องไปดูว่า ผู้ประกันตน มาตรา 33 จะเข้ามาตรการอย่างไร ใช้เม็ดเงินเท่าไหร่ ซึ่งอาจจะแบ่งออกจากแพ็กเกจเราชนะ เหมือนกับแนวทางช่วยเหลือข้าราชการ อย่างไรก็ดี ในที่สุด ผู้ตัดสินใจอนุมัติเม็ดเงินโครงการก็เป็นคณะกรรมการกลั่นกรองใช้จ่ายเงินกู้อยู่ดี แต่กระทรวงการคลังก็พร้อมจ่ายเงินให้หากมีมาตรการช่วยเหลือที่ชัดเจนออกมาแล้ว”