ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขีดเส้น “การบินไทย-บางกอกโพสต์” เร่งดำเนินการ 4 ข้อ ก่อนถูกเพิกถอนหุ้น

การบินไทย
Mladen ANTONOV / AFP

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ขีดเส้น “การบินไทย-บางกอกโพสต์” เร่งดำเนินการ 4 ข้อ ก่อนถูกเพิกถอนหุ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2564 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) แจ้งดำเนินการกับ บมจ. การบินไทย (THAI) และ บมจ. บางกอก โพสต์ (POST) กรณีส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ เนื่องจากเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน โดย THAI มีส่วนผู้ถือหุ้นติดลบสูงถึง -128,742 ล้านบาท ขณะที่ POST มีส่วนผู้ถือหุ้นติดลบที่ -230 ล้านบาท

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งว่าจะดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1.ประกาศว่าหลักทรัพย์ POST และ THAI มีเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเป็นปีที่ 1 (NC ระยะที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค. 2564 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย NC และ ยังคงเครื่องหมาย SP ห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของทั้งสองบริษัทต่อไป

2.ให้ POST แจ้งทางเลือกของบริษัทว่าจะแผนฟื้นฟูกิจการเสนอผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ หรือเลือกที่จะยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อเสนอแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือเลือกที่จะขอเพิกถอนโดยสมัครใจหรือมีทางเลือกอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

และให้ THAI แจ้งว่านอกเหนือจากการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อเสนอแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายแล้ว บริษัทจะมีทางเลือกอื่นใดอีกหรือไม่


พร้อมทั้งให้ทั้งสองบริษัท กำหนดเวลาดำเนินการตามแนวทางที่เลือกฟื้นฟูกิจการ หรือทางเลือกอื่นใด และเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้ทราบภายในวันที่ 7 เม.ย.2564

3.เมื่อครบกำหนดแล้ว และบริษัทได้แจ้งทางเลือกอย่างครบถ้วนชัดเจนแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะอนุญาตให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทได้เป็นเวลา 1 เดือน และเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว จะห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จนกว่าบริษัทจะดำเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป และดำเนินการให้บริษัทมีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ตามปกติ แต่หากไม่แจ้งหรือยืนยันทางเลือกภายในกำหนดเวลา ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจไม่อนุญาตให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์

4.ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะให้ระยะเวลา POST และ THAI ในการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปภายใน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค.2564 ซึ่งกำหนดเป็ฯ 3 ระยะ โดยแต่ละระยะมีเวลา 1 ปี เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว หากบริษัทยังไม่สามารถแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ