“ฉัตรชัย ศิริไล” นั่งเก้าอี้ประธานสมาคมสถาบันการเงินของรัฐต่ออีก 1 วาระ

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐมีมติเอกฉันท์ เลือก “ฉัตรชัย ศิริไล” กรรมการผู้จัดการ ธอส. เป็นประธานสมาคมวาระ 2 ชี้ปี’63 แบงก์รัฐ 9 แห่ง อุ้มลูกหนี้กว่า 10.98 ล้านราย คิดเป็นวงเงินสินเชื่อ 3.65 ล้านล้านบาท

นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม เลขาธิการ สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (The Government Financial Institutions Association : GFA) เปิดเผยว่า ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือก นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เป็นวาระ ที่ 2 เป็นระยะเวลาอีก 2 ปี (พ.ศ. 2564-2566)นอกจากนี้ ยังมีมติเลือก นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และ นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการสมาคมฯ เพื่อร่วมกันสานต่อภารกิจของสถาบันการเงินของรัฐในการส่งเสริม ช่วยเหลือ และเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการ หรือผลิตภัณฑ์ ทางการเงิน และเป็นกลไกหลักในการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจขยายตัว อย่างต่อเนื่อง

เช่นเดียวกันกับในปี 2563 ซึ่งเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 สถาบันการเงินของรัฐทั้ง 9 แห่ง มีบทบาทสำคัญในการให้ความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกค้าประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวม 10.89 ล้านราย วงเงินสินเชื่อรวม 3.65 ล้านล้านบาท ผ่านมาตรการต่าง ๆ ทั้งการพักชำระหนี้ ลดดอกเบี้ย ลดเงินงวดผ่อนชำระ ขยายระยะเวลากู้ ให้สินเชื่อเพิ่มเติม และค้ำประกันสินเชื่อ


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ