ยื่นภาษีออนไลน์ง่าย ๆ ผ่าน E-FILING ทำอย่างไร เช็กเลย !

หุ้น-การเงิน

กรมสรรพากรเปิดยื่นภาษีออนไลน์ ได้ 24 ชั่วโมง ผ่าน E-FILING เช็กขั้นตอนการยื่นภาษีได้ที่นี่!

การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ถือเป็นอีกหนึ่งหน้าที่ของผู้มีรายได้และต้องเสียภาษีเป็นประจำทุกปี ซึ่งจะต้องยื่นเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น

กรมสรรพากรได้จัดทำระบบการยื่นภาษีแบบออนไลน์ “ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91” เพื่อให้บริการประชาชนสามารถยื่นภาษีได้สะดวกยิ่งขึ้น ผ่าน E-FILING ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ ดังต่อไปนี้

ยื่นภาษีออนไลน์

 • เข้าสู่หน้าแรกยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดาที่ลิงก์ epit.rd.go.th
 • คลิก “ยื่นภาษี ภ.ง.ด.90/91”

 • ผู้ที่เคยยื่นแบบภาษีออนไลน์แล้ว ให้กรอกหมายเลขผู้ใช้ และรหัสผ่าน (ผู้ที่ไม่เคยยื่นแบบภาษีออนไลน์ให้กด “สมัครสมาชิก”) 

 • ขั้นตอนยืนยันตัวตน ระบบจะให้กรอก รหัสหลังบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์

 • จากนั้นจะได้รับเลข OTP เพื่อนำมากรอก

 • ระบบจะให้เช็กข้อมูลที่ว่าถูกต้องหรือไม่ หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล สามารถอัพโหลดไฟล์ใหม่เพิ่มเข้าไปได้ โดยการคลิกปุ่ม “เปลี่ยนชื่อ-สกุล ผู้มีเงินได้” หากถูกต้องให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไป

 • ต่อมา “เลือกรายการเงินได้พึงประเมิน” โดยตรวจสอบว่ารายได้ของผู้ยื่นเป็นแบบไหน โดยผู้ที่เป็นพนักงานประจำ มีรายได้ประจำรายเดือน จะต้องเลือก “มาตรา 40(1) เงินได้จากการจ้างแรงงาน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง บำนาญ โบนัสฯ”

 • ต่อไปสำหรับ “เงินที่ได้รับยกเว้น/ค่าลดหย่อน” ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ “ช้อปดีมีคืน” จะต้องเลือกเมนูดังกล่าวด้วย
 • กรอกรายได้รวมทั้งปี พร้อมเลขของบริษัทที่จ่ายเงินให้ผู้ยื่นมากที่สุดในปีนั้น จากข้อมูลใน “ใบ 50 ทวิ” ที่ได้รับจากทางบริษัท
 • กรอกค่าลดหย่อนให้ครบถ้วน
 • จากนั้นกรอกจำนวนสรุปยอดภาษีเงินที่ได้ต้องได้คืนหรือเงินที่จ่ายเพิ่ม

 • กดตรวจสอบข้อมูล หากถูกต้อง ให้กด “ยืนยันการยื่นแบบ”

 • ระบบจะแสดงหน้า “ผลการยื่นแบบ” จากนั้นให้นำเอกสารทั้งหมดที่เตรียมมา “ถ่ายรูป/สแกน” เพื่อแนบไปกับการยื่นภาษี
 • หากดำเนินการเสร็จสิ้น สามารถติดตามสถานะการคืนภาษีได้ใน “วันถัดไป”