เป๋าตัง อัพเดตเวอร์ชั่นใหม่ป่วน บีบแชร์ข้อมูลส่วนตัว คนบ่นทั่วเมือง

วิธีโหลด แอป เป๋าตัง กรุงไทย

แอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” อัพเดตเวอร์ชั่นใหม่ป่วน บีบแชร์ข้อมูลส่วนตัว คนบ่นทั่วเมือง

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่แอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ได้ทำการปิดปรับปรุงระบบ เมื่อวันที่ 5-6 มิ.ย.ที่ผ่านมา เพื่อยกระดับการให้บริการนั้น โดยเวอร์ชั่นล่าสุดของแอปเป๋าตัง จะต้องมีการยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลด้วย โดยระบุว่า ข้าพเจ้าแสดงเจตนาให้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในการเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อแจ้งข้อมูลที่เป็นสิทธิพิเศษสำหรับท่าน : ให้ท่านได้รับประโยชน์จาก ข่าวสารสำคัญ โปรโมชั่น ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เติมเต็มความต้องการของท่าน จากกลุ่มธุรกิจทางการเงินและบริษัทในเครือของธนาคาร รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจและนิติบุคคลอื่น

2. เพื่อใช้สำหรับธุรกิจวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล (Data analytics business): ของธนาคาร กลุ่มธุรกิจทางการเงินและบริษัทในเครือของธนาคาร รวมถึง พันธมิตรทางธุรกิจและนิติบุคคลอื่น

3. เพื่อใช้สำหรับการยืนยันตัวตนของท่าน : กรณีที่เอกสารระบุตัวตน (เช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นใดที่ออกโดยหน่วยงานราชการ) ของท่าน มีข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive data) เช่น เชื้อชาติ ศาสนา โดยธนาคารจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลท่านเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ใน 3 วัตถุประสงค์ดังกล่าว จะต้องเลือก “ยินยอม หรือ ไม่ยินยอม”

อย่างไรก็ดี แม้หลายคนจะกดไม่ยินยอมทั้ง 3 วัตถุประสงค์ดังกล่าว แอปเป๋าตังก็จะแจ้งว่า ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลต้องถูกเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผย ตามที่ให้ความยินยอมเพื่อให้บริการแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง และหากไม่ให้ความยินยอมจะไม่สามารถใช้บริการได้

ทั้งนี้ ในทวิตเตอร์ และเพจเฟซบุ๊ก ก็ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์กรณีดังกล่าวเป็นอย่างมาก ซึ่งการใช้แอปดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเยียวยาช่วยเหลือจากภาครัฐ ซึ่งจะนำมาสู่การการโทรเสนอโปรโมชั่นของสถาบันต่าง ๆ รวมทั้งความปลอดภัยในการใช้งานด้วย โดย “ประชาชาติธุรกิจ” ได้รวบรวมกรณีวิพากษ์วิจารณ์ ดังนี้