เปิดขั้นตอนสมัครพร้อมเพย์ ทุกธนาคาร รับเงินเยียวยาประกันสังคม

พร้อมเพย์

ขั้นตอนสมัคร “พร้อมเพย์” ทุกธนาคาร รับเงินเยียว “ประกันสังคม” มาตรา 33-39-40

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ภายหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เห็นชอบมาตรการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน ทั้งมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา) โดยจะโอนเงินให้ผู้ประกันตนผ่านบัญชีธนาคารพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชน

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ผูกบัญชีธนาคารกับพร้อมเพย์ “ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมขั้นตอนการสมัครพร้อมเพย์ของแต่ละธนาคารมาให้ดังนี้

ธนาคารกสิกรไทย

สมัครบนแอปพลิเคชั่น K-Plus

 1. จากหน้าบัญชี เลือก “บริการอื่น ๆ”
 2. เลือก “พร้อมเพย์”
 3. เลือกลงทะเบียนแก้ไข
 4. เลือกลงทะเบียนบัตรประชาชน
 5. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เลือกบัญชี กดยอมรับเงื่อนไขและยืนยัน
 6. หน้าจอแสดงผลลงทะเบียนสำเร็จ

สมัครบนตู้ ATM กสิกร

 1. ใส่บัตร ATM กรอกรหัส ATM 6 หลัก เพื่อเข้าสู่บริการ
 2. กดเลือก “พร้อมเพย์”
 3. กดเลือก “บริการพร้อมเพย์”
 4. กดเลือก “ลงทะเบียนพร้อมเพย์”
 5. กดเลือก “บัญชีออมทรัพย์”
 6. กดเลือก “สมัครบริการด้วยหมายเลขบัตรประชาชน”
 7. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก แล้วกดเลือก “หมายเลขถูกต้อง”
 8. กดเลือก “ตกลง” รับเงื่อนไขทำรายการเรียบร้อย พร้อมรับสลิปยืนยัน

ธนาคารกรุงไทย

สมัครบนแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT

 1. เลือก “บริการธนาคาร”
 2. เลือก “บริการพร้อมเพย์”
 3. เลือกบัญชีแล้วเลือก “ผูกพร้อมเพย์”
 4. เลือกผูกด้วย “เลขประจำตัวประชาชน”
 5. ยืนยันข้อมูล

สมัครบนตู้ ATM กรุงไทย (สีฟ้า) 

 1. สอดบัตรเลือก “บริการพร้อมเพย์”
 2. เลือก “สมัครบริการพร้อมเพย์”
 3. เลือกผูกด้วย “เลขบัตรประจำตัวประชาชน”
 4. กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ
 5. เลือกประเภทบัญชีในบัตร
 6. ยืนยันข้อมูล

สมัครบนตู้ ATM กรุงไทย (สีเงิน) 

 1. สอดบัตร ATM/DEBIT แล้วเลือกบริการอื่น ๆ
 2. เลือก “พร้อมเพย์”
 3. เลือก “สมัครบริการพร้อมเพย์”
 4. เลือกผูกด้วย เลขประจำตัวประชาชน
 5. กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ
 6. ยืนยันข้อมูล

ธนาคารไทยพาณิชย์

สมัครบนแอปพลิเคชั่น SCB EASY

Advertisement
 1. เลือกเมนู “สมัครพร้อมเพย์”
 2. ยอมรับเงื่อนไขและกด “ถัดไป”
 3. เลือกบัตรประชาชนหรือเบอร์มือถือที่ต้องการ
 4. เลือกบัญชีที่ต้องการผูกพร้อมเพย์และกด “ผูกบัญชี”
 5. ผูกพร้อมเพย์สำเร็จกด “เสร็จ”

ธนาคารกรุงเทพ

สมัครบนแอปพลิเคชั่น BualuangM Banking

 1. เลือกเมนู “เพิ่มเติม” เลือก “พร้อมเพย์”
 2. ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID/Face ID/Finger Print
 3. เลือก “ลงทะเบียน”
 4. อ่านเงื่อนไขการใช้บริการและกดยอมรับ
 5. เลือกประเภทการลงทะเบียน เลือกระบุเลขประจำตัวประชาชนหรือระบุเบอร์มือถือ จากนั้นกด “ต่อไป”
 6. เลือกบัญชีที่ใช้รับเงิน กด “ต่อไป”
 7. เลือก “เปิดใช้บริการ” เตือนเพื่อจ่าย เพื่อส่ง-รับ ข้อความแจ้งเตือน ผ่านพร้อมเพย์ ช่วยโอนเงินได้สะดวก และง่ายขึ้น
 8. ยืนยันเบอร์มือถือ ระบุรหัสครั้งเดียว (OTP) หากเลือกลงทะเบียนด้วยเบอร์มือถือ
 9. ตรวจสอบรายละเอียดการลงทะเบียนให้ถูกต้องและกด “ยืนยัน”
 10. ลงทะเบียนสำเร็จ

ธนาคารออมสิน

สมัครบนแอปพลิเคชั่น MyMo

 1. เข้าสู่ระบบแอป MyMo
 2. กดที่ปุ่มสามขีดด้านซ้ายบนของหน้าจอ
 3. เลื่อนลงและเลือก “เมนู GSB พร้อมเพย์”
 4. กดปุ่มลงทะเบียน และยอมรับข้อตกลง
 5. เลือกผู้กับเลขบัตรหรือเบอร์มือถือ
 6. เลือกบัญชีที่ต้องการผูกพร้อมเพย์

สมัครที่ธนาคารด้วยตนเอง

 1. สมุดบัญชี/เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน)
 2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
 3. โทรศัพท์มือถือที่ต้องการลงทะเบียน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

สมัครที่ธนาคารด้วยตนเอง

 1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน และสมุดบัญชีธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่
 2. แจ้งหมายเลขบัตรประชาชน/เบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการผูกบัญชี
 3. ตรวจสอบเอกสารลงทะเบียน และลงนาม เสร็จสิ้นการทำรายการ

ธนาคารกรุงศรี

สมัครบนแอปพลิเคชั่น Krungsri Online/KMA/Krungsri Biz Online 

 1. เลือกเมนู “กรุงศรี พร้อมเพย์”
 2. เลือก “ลงทะเบียน”
 3. ระบบจะดึงหมายเลขบัตประชาชน/เบอร์มือถือที่ผูกกับผู้ใช้งานนั้น ๆ ขึ้นมาแสดง เพื่อใช้สำหรับผูกบัญชีและเลือก “ดำเนินการ”
 4. ตรวจสอบความถูกต้องและกด “ยืนยัน”

สมัครบนตู้ ATM กรุงศรี

 1. เลือกเมนู “สมัคร/เปลี่ยนแปลงบริการกรุงศรี พร้อมเพย์ และบริการอื่น ๆ”
 2. เลือกเมนู “บริการกรุงศรี พร้อมเพย์”
 3. เลือกประเภทการสมัคร (ลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชน/เบอร์มือถือ)
 4. เลือกประเภทบัญชีในบัตรที่ต้องการสมัครบริการกรุงศรี พร้อมเพย์
 5. ระบุเบอร์มือถือในกรณีที่ลงทะเบียนด้วยเบอร์มือถือ
 6. ตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันการลงทะเบียน

สมัครที่ธนาคารด้วยตนเอง

 1. นำบัตรประชาชนตัวจริงไปที่ธนาคาร
 2. ในกรณีที่ลงทะเบียนด้วยเบอร์มือถือและไม่ใช่เจ้าของเบอร์มือถือให้นำใบแจ้งค่าใช้บริการรายเดือนที่ระบชื่อเจ้าของเบอร์มือถือเดือนล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน ซึ่งต้องมีความเกี่ยวข้องเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร และเจ้าของเบอร์มือถือต้องมาแสดงตนด้วยตนเอง พร้อมนำบัตรประชาชนของเจ้าของเบอร์มือถือและเอกสารที่แสดงความสัมพันธ์กับเจ้าของบัญชีมาแสดงตามแต่กรณี เช่น ทะเบียนสมรส, ใบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน หรือใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล