กรุงเทพประกันชีวิต เปิดบริการ 3 ด้าน ช่วยลูกค้าฝ่าวิกฤตโควิด

กรุงเทพประกันชีวิต มอบ 3 ความห่วงใย ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด ด้วยบริการ Telemed Plus บริการทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชั่น-ขยายความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพ-ช่วยเหลือสังคมผ่านโครงการ “ต้องรอด Up for Thai”

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตั้งแต่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปี 2563 จนถึงปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดทั่วประเทศ กรุงเทพประกันชีวิตได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ รวมถึงได้มีมาตราการรองรับการให้บริการและความคุ้มครองแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 กรุงเทพประกันชีวิตได้ดำเนินการมอบความห่วงใยไปแล้วกับการบริการ 3 ด้านดังนี้

1.การให้ความรู้และการเตรียมพร้อมในสถานการณ์โควิด-19 ด้วยบริการปรึกษาแพทย์ผ่านบริการ Telemed Plus ซึ่งลูกค้าสามารถเคลมผลประโยชน์ผู้ป่วยนอกได้ตามสิทธิ์โดยไม่ต้องสำรองจ่ายกับโรงพยาบาลคู่สัญญาที่ร่วมโครงการ ตามเงื่อนไขกรมธรรม์และที่โรงพยาบาลกำหนด รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับ Covid-19 โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อจากโรงพยาบาลพญาไท 2 ผ่าน Bangkok Life Healthy Station

2.บริการการขยายความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ โดยการปรับลดระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองสำหรับประกันสุขภาพจากเดิม 30 วัน เหลือเพียง 14 วัน สำหรับกรณีติดเชื้อ Covid-19 หรือได้รับผลกระทบหลังการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 สำหรับสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาลและกลุ่มค่าชดเชยรายวัน เริ่มมีผลคุ้มครองภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นอกจากนี้ลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ความคุ้มครองกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 โดยลงทะเบียนได้จนถึง 31 สิงหาคม 2564 และได้รับความคุ้มครองถึง 31 ธันวาคม 2564 ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และในกรณีต้องเข้ารักษาตัวใน Hospitel ที่ร่วมโครงการ ลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตที่ถือกรมธรรม์สุขภาพจะได้รับความสะดวกด้วยบริการแฟกซ์เคลมจากโรงพยาบาลคู่สัญญา

3.การสร้างความมั่นใจในการให้บริการของบริษัท ด้วยช่องทางการให้บริการแบบออนไลน์ และ Application Bangkok Life เพื่อให้บริการลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตได้ในทุกสถานการณ์แม้แต่ในช่วงการ Lock Down และเป็นการลดความเสี่ยงในการรับเชื้อของลูกค้า โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางออกจากที่พักไปทำธุรกรรมด้วยตนเอง รวมถึงบริษัทยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรโรงพยาบาลในการดำเนินการฉีดวัคซีนแก่พนักงานของบริษัท อาทิ โรงพยาบาลนวเวช โรงพยาบาลเมดพาร์ค โรงพยาบาลปิยะเวท เป็นต้น
การดำเนินการทั้งหมดนี้เพื่อสร้างความมั่นใจว่ากรุงเทพประกันชีวิตจะสามารถดูแลผู้ถือกรมธรรม์ทุกคนได้อย่างเต็มที่

โดยในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ บริษัทพบว่าอัตราการจ่ายสินไหมยังเป็นไปในเกณฑ์ปกติและเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีการแพร่ระบาดไม่มากนัก สะท้อนถึงความห่วงใยและความใส่ใจในการให้บริการที่ดี รวมถึงการที่ผู้ถือกรมธรรม์หันมาดูแลสุขภาพตนเองอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ กรุงเทพประกันชีวิต พร้อมอยู่เคียงข้างให้คนไทยทุกคนก้าวผ่านสถานการณ์ Covid-19 นี้ไปได้อย่างปลอดภัย ม.ล.จิรเศรษฐกล่าว