1 ต.ค.นี้ บังคับใช้ภาษีบุหรี่ใหม่ คาดราคาสูงสุดซองละ 115 บาท

โครงสร้างภาษีบุหรี่ใหม่บังคับใช้ 1 ..นี้ ปรับขึ้นทั้งด้านปริมาณ-มูลค่า มีผลทำให้ราคาบุหรี่ปรับเพิ่มขึ้น คาดบุหรี่อาจขึ้นสูงสุด ซองละ 115 บาท

วันที่ 29 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงสร้างภาษีบุหรี่ใหม่จะมีการปรับขึ้นทั้งในด้านปริมาณและด้านมูลค่า โดยภาษีด้านปริมาณจัดเก็บเพิ่มจากมวนละ 1.20 บาท หรือซองละ 24 บาท เพิ่มเป็นจัดเก็บมวนละ 1.25 บาท หรือซองละ 25 บาทส่วนภาษีด้านมูลค่า ได้มีการขยับทั้งอัตราภาษีและฐานราคาขายปลีกใหม่  ซึ่งเดิมบุหรี่ราคาขายปลีกไม่เกินซอง 60 บาท เสียภาษี  20% จะปรับเพิ่มเป็นบุหรี่ขายปลีกไม่เกินซอง 72 บาท เสียภาษีเพิ่มเป็น 25% ส่วนบุหรี่ที่มีราคาขายปลีกเกินซอง 72 บาท จะเสียภาษีเพิ่มจาก 40% เป็น 42%

ทั้งนี้ อัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ใหม่จะมีผลให้ราคาบุหรี่ในท้องตลาดปรับเพิ่มขึ้นด้วย โดยจากการคำนวณเบื้องต้นหากมีการจัดเก็บภาษีในอัตราใหม่จะทำให้บุหรี่ขายปลีกที่มีราคาซองละ 55 บาท ปรับเพิ่มเป็น 64 บาท ส่วนบุหรี่ซอง 60 บาท จะมีโอกาสปรับขึ้นสูงสุด 70-72 บาท ส่วนกลุ่มบุหรี่ราคาสูงที่ได้รับความนิยม  ซองละ 95 บาท อาจขึ้นเป็นซองละ 110-115 บาท โดยรายละเอียดทั้งหมดจะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 .. 64  เพื่อให้มีผลบังคับใช้ทันตั้งแต่วันที่ 1 .. 64 เป็นต้นไป

การขึ้นภาษีดังกล่าวถือว่าเป็นการขึ้นสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยหลังจากนี้ผู้ผลิตบุหรี่ทั้งในและต่างประเทศ จะมีการประชุมเพื่อวางแผนทำตลาดกำหนดราคาอีกครั้ง โดยอาจจะขึ้นราคาบางชนิดเพื่อรักษากำไร รวมถึงอาจยอมขายราคาเท่าเดิม ให้มีกำไรลดลง เพื่อรักษาส่วนแบ่งของตลาด

Advertisement