ธนาคารออมสินให้ 500 บาท ผ่าน “วินัยดีมีเงิน” เช็กเงื่อนไข

ออมสิน

ธนาคารออมสิน มอบของขวัญปีใหม่ 2565 สำหรับลูกค้าเงินกู้-ลูกค้าเงินฝาก เช็กเงื่อนไขที่นี่

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ทุกกระทรวงนัดของขวัญปีใหม่ 2565 ให้กับลูกค้า

โดยธนาคารออมสิน ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง ได้จัดทำมาตรการ “ของขวัญปีใหม่ 2565” มอบให้ทั้งลูกค้าเงินกู้และลูกค้าเงินฝาก โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงื่อนไขมาตรการ “วินัยดีมีเงิน”

ลูกค้าเงินกู้ 

ในส่วนของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารได้มอบของขวัญผ่านโครงการ “วินัยดีมีเงิน” โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ลูกค้าสินเชื่อเดิมที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 2 แสนบาท
 • มีประวัติการชำระหนี้ดีติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีสถานะหนี้ปกติ (ค้างชำระไม่เกิน 30 วัน)
 • ไม่เคยปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือประวัติการตัดหนี้สูญ จะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีเป็นเงิน 500 บาท
 • ธนาคารจะแจ้งสิทธิให้ลูกค้าที่มีคุณสมบัติดังกล่าว ทราบทาง MyMo
 • กดรับสิทธิภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2564
 • ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลูกค้าเงินฝาก

สำหรับผู้ฝากสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี โดยเพิ่มรางวัลพิเศษ 1 ล้านบาท จำนวน 20 รางวัล รวมเป็นเงิน 20 ล้านบาท ผ่านโครงการ “สลากออมสินดิจิทัล 1 ปี ฉลองปีใหม่ 2565”

 • ต้องเป็นผู้ฝากสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2565
 • กำหนดออกรางวัลจำนวน 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 วันที่ 16 มีนาคม 2565 จำนวน 10 รางวัล ครั้งที่ 2 วันที่ 16 เมษายน 2565 จำนวน 10 รางวัล)
 • สลากออมสินดิจิทัล 1 ปี รับฝากหน่วยละ 20 บาท ไม่จำกัดวงเงินฝากต่อราย
 • มีสิทธิลุ้นถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลา 12 วัน รางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัล 3 ล้านบาท และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย โดยเงินรางวัลไม่เสียภาษี

ออมสิน