3 แบงก์รัฐมอบของขวัญปีใหม่ คืนเงินลูกค้าชำระดี-สลากออมสินลุ้นล้าน

3 แบงก์รัฐจัดของขวัญปีใหม่มอบให้ลูกค้าชำระหนี้ดี-มีวินัย “ออมสิน” เล็งคืนเงิน 500 บาท ลูกค้าชำระหนี้ดีต่อเนื่อง 3 ปี พร้อมออกสลากพิเศษ ลุ้นรางวัล 1 ล้านบาท 20 รางวัล “ธ.ก.ส.” จัดชำระดีมีคืน วงเงิน 1,200 ล้านบาท เป้าหมายลูกค้า 3 ล้านคน รับเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท พร้อมช่วยลูกหนี้ NPL ลดดอกเบี้ยให้ตั้งแต่ 10-50% ด้าน “ธอส.” หนุนลูกค้าจ่ายหนี้ดีนาน 48 เดือน ให้แคชแบ็ก 500-1,000 บาท

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ธนาคารได้เตรียมของขวัญปีใหม่ให้กับลูกค้าที่มีประวัติการชำระดีต่อเนื่อง3 ปี โดยจะได้รับเงินคืน 500 บาท ภายใต้เงื่อนไขสัญญาสินเชื่อต่ำกว่า 200,000 บาท นอกจากนี้จะเปิดรับฝากสลากออมสินพิเศษช่วงปีใหม่เพิ่ม ลุ้นรางวัลพิเศษ 1 ล้านบาท 20 รางวัลด้วย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาในรายละเอียด

               

“อย่างไรก็ดี สิ่งที่ออมสินจะเน้นดำเนินการมากที่สุดในช่วงปลายปีนี้ และปี 2565 คือการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชน แรงงานที่ออกจากระบบในช่วงโควิด-19 แล้วกลับไปอยู่ภูมิลำเนาเดิม โดยออมสินจะเข้าไปช่วยสร้างทักษะ อบรมอาชีพในด้านต่าง ๆ ให้ ผ่านสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ วงเงินรวม 5,000 ล้านบาทดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี กู้ได้สูงสุด 300,000 บาทต่อราย” นายวิทัยกล่าว

ขณะที่แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า คณะกรรมการ (บอร์ด) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่มีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เป็นประธาน ได้อนุมัติโครงการชำระดีมีคืน วงเงินรวม 1,200 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระทางการเงินของลูกค้าจากผลกระทบจากเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของโควิด

ทั้งนี้เพื่อจูงใจให้ลูกค้าที่มีศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ได้มีโอกาสได้รับเงินสดกลับทันทีเพื่อเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ และเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน รวมทั้งถือเป็นของขวัญปีใหม่ให้ลูกค้าด้วย

สำหรับเงื่อนไข จะต้องเป็นลูกหนี้ที่มีสถานะหนี้ชั้นปกติ หรือชั้นกล่าวถึงพิเศษ(SM) และดอกเบี้ยที่รับรู้รายได้เป็นเกณฑ์คงค้าง โดยคาดว่ามีลูกหนี้อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย 3 ล้านราย ซึ่งจะได้รับการคืนดอกเบี้ย 20% ของดอกเบี้ยที่ชำระจริงแต่ไม่เกิน1,000 บาทต่อราย สำหรับลูกค้าที่ชำระหนี้ตั้งแต่ 15 ธ.ค. 2564-31 มี.ค. 2565 ซึ่งจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้าโดยตรง

ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ที่ได้รับสิทธิตามโครงการต้องเป็นสัญญาที่มีเงินต้นคงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค. 2564 เว้นแต่สัญญาเงินกู้ตามโครงการที่ได้รับชดเชยดอกเบี้ยตามนโยบายรัฐบาล

“นอกจากนี้ ยังมีโครงการนาทีทองลูกค้าเป็นหนี้ด้อยคุณภาพ (NPLs) เพื่อช่วยลดภาระหนี้ โดยลดภาระการจ่ายชำระดอกเบี้ยให้บางส่วน มีเงื่อนไขโครงการว่าต้องเป็นลูกหนี้ NPLs หรือสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่มีสถานะหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ย หรือรับรู้รายได้ดอกเบี้ยค้างรับเป็นเกณฑ์เงินสด จะได้ลดดอกเบี้ย เมื่อลูกหนี้ชำระดอกเบี้ยได้ตามอัตราการลดดอกเบี้ยโครงการ ตั้งแต่ 10-50% ภายในวันที่ 15 ธ.ค. 2564-31 มี.ค. 2565” แหล่งข่าวกล่าว

ด้านนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ธอส.ได้จัดทำโครงการของขวัญปีใหม่ 2565 สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านของ ธอส.ที่มีวินัยในการผ่อนชำระย้อนหลังรวม 48 เดือน (นับถึงงวดเดือน พ.ย. 2564) โดยจะต้องมีการชำระเงินงวดสม่ำเสมอและไม่น้อยกว่าเงินงวดที่ธนาคารกำหนดทุกเดือน

ซึ่งของขวัญแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ได้รับเงิน 1,000 บาท สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินกู้ทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันไม่เกิน 2 ล้านบาท มีสถานะบัญชีปกติ (ไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้)

ส่วนกรณีลูกค้ารายย่อย ต้องชำระเงินงวดผ่านแอปพลิเคชั่น GHB ALL ในงวดชำระเดือน พ.ย.-งวดชำระเดือน ธ.ค. 2564 และกรณีลูกค้าสวัสดิการ ให้หักเงินเดือนเพื่อผ่อนชำระผ่านหน่วยงานตามปกติ

ส่วนลูกค้ามีแอป GHB ALL หรือสมัครใช้งานใหม่ ที่ไม่มีบัญชีออมทรัพย์ ต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ภายในเดือน พ.ย. 2564 สำหรับรับโอนเงินของขวัญปีใหม่

และกลุ่มที่ 2 ได้รับเงิน 500 บาท โดยลูกค้าต้องไม่ใช่ผู้ที่ได้รับสิทธิในกลุ่มที่ 1 (ที่ได้รับสิทธิ์เงิน 1,000 บาท) มีสถานะบัญชีปกติ (ไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้) กรณีลูกค้ารายย่อยต้องชำระเงินงวดผ่านแอป GHB ALL ในงวดชำระเดือน ธ.ค. 2564 หรืองวดชำระเดือน ม.ค. 2565 และกรณีลูกค้าสวัสดิการ ให้หักเงินเดือนเพื่อผ่อนชำระผ่านหน่วยงานตามปกติ

ส่วนลูกค้าที่ไม่เคยมีแอป GHB ALL ให้สมัครใช้งาน GHB ALL และเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ภายในเดือน ธ.ค. 2564 หรือเดือน ม.ค. 2565 สำหรับรับโอนเงินของขวัญปีใหม่