ตลาดหลักทรัพย์ฯ ลั่นเปิด TDX ศูนย์เทรดสินทรัพย์ดิจิทัลใน Q3 ปีนี้

ภาพ ตลท. หุ้นไทย (SET) ตลาดหุ้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯเปิดแผน 3 ปี ลุยสินทรัพย์ดิจิทัล จ่อเปิด “TDX” ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทยให้บริการ Q3 ปีนี้ ขณะเดียวกันเดินหน้าส่งเสริมเอสเอ็มอี-สตาร์ตอัพ เปิดกระดานเทรด “LiVE Exchange” ในไตรมาสแรกนี้พร้อมหนุน บจ. ระดมทุนแบบ ESG เต็มที่ มั่นใจกลยุทธ์ 3 ด้าน ตอบโจทย์-ดึงดูดผู้ระดมทุน

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตลาดหลักทรัพย์ฯต้องปรับแผนงานมี 3 ปัจจัยด้วยกัน

ตลท.ลั่นเปิด TDX ศูนย์เทรดสินทรัพย์ดิจิทัลใน Q3 ปีนี้
ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

1.เศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวแบบ K-shape ซึ่งกระทบในเรื่องการลงทุน จะเห็นว่านักลงทุนต้องการกระจายความเสี่ยงมากขึ้น ต้องการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ในหลากหลายประเภท

รวมถึงการลงทุนข้ามประเทศ ส่วนการระดมทุนก็เริ่มเห็นการฟื้นตัวที่แตกต่างกันระหว่างอุตสาหกรรมและขนาดธุรกิจ 2.ระบบนิเวศที่มีความคล่องตัวสูง ซึ่งมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณ์โควิด-19 และการปรับกระบวนการทำงานเข้าสู่รูปแบบดิจิทัลมากขึ้น

และ 3.ความมั่นคงทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นและแนวโน้มความสนใจด้านความยั่งยืนที่มีมากขึ้น

Advertisment

“เหล่านี้เป็นโจทย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระยะ 3 ปีข้างหน้า (2565-2567) ที่จะต้องทำให้ตลาดทุนไทยพัฒนาและแข็งแรงขึ้น ผ่านกลยุทธ์ 3 ด้าน 1) เชื่อมโยงโอกาสทุกภาคส่วน2) พัฒนานวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานที่ทุกคนไว้วางใจ และ 3) ส่งเสริมความยั่งยืนด้านการเงินเพื่อคนไทย”

โดยการเชื่อมโยงโอกาสทุกภาคส่วน จะมีการปรับปรุงกฎเกณฑ์ให้เข้ากับสถานการณ์และบริบทของประเทศและของโลกมากขึ้น พัฒนาแหล่งระดมทุนสำหรับธุรกิจเพื่อสังคม เอสเอ็มอี และสตาร์ตอัพ ต่อยอดจาก LiVE Platform ไปสู่ LiVE Exchange

ซึ่งคาดว่าจะเปิดซื้อขายได้ภายในไตรมาส 1 นี้ พร้อมยกระดับคุณภาพของบริษัทจดทะเบียน โดยการบ่มเพาะให้เป็น ESG Investment Stars สนับสนุนให้บริษัทขนาดกลางและเล็กนำแนวคิดด้าน ESG มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงพัฒนาการลงทุนให้เข้าถึงได้ง่ายด้วยกระบวนการเปิดบัญชีที่มีประสิทธิภาพและง่ายขึ้น

Advertisment

“ในเดือน ม.ค.นี้ จะมีการเปิดตัว ETF ตัวใหม่ที่เป็นเมกะเทรนด์ โดยจะมีการเปิดขายหน่วยลงทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ช่วงกลางเดือน ม.ค.นี้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็น fractional product ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้ซื้อขายได้ต้นไตรมาส 3 ของปีนี้”

ส่วนการพัฒนานวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานที่ทุกคนไว้วางใจ จะมีการขยายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเพื่อสอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่

ทั้ง smart data ที่เป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายขึ้นและ smart process ซึ่งเป็นกระบวนการเข้าถึงที่ง่ายขึ้น และยกระดับการบริหารจัดการผู้ประกอบวิชาชีพในตลาดทุนแบบครบวงจรผ่านรูปแบบดิจิทัล พร้อมพัฒนา ESG data platform เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลสำหรับการลงทุนในหุ้นยั่งยืน

“เรายังเตรียมพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ ๆ ด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ต้องมีการพัฒนาเพื่อเชื่อมต่อการซื้อขายจากสินทรัพย์ในปัจจุบันไปสู่สินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้น

ดังนั้นจึงมีการพัฒนาศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (TDX) ขึ้นมา โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการภายในไตรมาส 3 ปี 2565 ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับระบบต่าง ๆ ที่อาจจะต้องใช้เวลาและยังตอบไม่ได้ว่า investment token ตัวแรกที่จะออกมาจะมีลักษณะอย่างไร และ back up ด้วยอะไร”

ด้านการส่งเสริมความยั่งยืนด้านการเงินเพื่อคนไทย จะส่งเสริมการศึกษาด้าน ESG โดยเพิ่มจำนวนผู้เชี่ยวชาญด้าน ESG ผ่านความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ

เพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่เป็นมาตรฐานด้าน ESGส่งเสริมทักษะทางการเงินให้เป็นส่วนหนึ่งในทักษะชีวิตของคนไทย เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ รวมถึงเพิ่มศักยภาพธุรกิจเพื่อสังคม และสนับสนุนธรรมาภิบาลด้านความปลอดภัยไซเบอร์ของตลาดทุนไทย

“จากแผนงานทั้งหมดนี้ หากเป็นไปได้จริงตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯมุ่งหวัง ก็จะช่วยให้มีบริษัททั้งจากระดับภูมิภาค ระดับโลก บริษัทขนาดกลาง-เล็ก และสตาร์ตอัพ หรือบริษัทที่มีประสิทธิภาพในธุรกิจใหม่ ๆ เข้ามาระดมทุนเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ คาดว่าในอนาคตจะมีสินทรัพย์ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น นอกจากนี้หวังว่าแผนงานจะช่วยส่งเสริมความยั่งยืนของสังคมการออมของคนไทย พร้อมยกระดับ ESG และธรรมาภิบาล” นายภากรกล่าว