บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนเงิน เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ได้สิทธิอะไรบ้าง

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับโอนเงินเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เงินเข้าวันไหน ได้รับสิทธิอะไรบ้าง เช็กที่นี่

วันที่ 26 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ได้อนุมัติโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง กรอบวงเงิน 8,070.7242 ล้านบาท

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินจำนวนไม่เกิน 200 บาท ต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2565 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600 บาทต่อคนต่อเดือน โดยจะได้รับโอนเงินตามไทม์ไลน์ ดังนี้

               

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

  • เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 200-300 บาทต่อเดือน
  • วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท (45 บาท 3 เดือน ใช้เป็นส่วนลดค่าก๊าซได้ 1 ครั้ง)
  • ค่ารถโดยสารสาธารณะ คนละ 500 บาทต่อเดือน ได้แก่ ค่าโดยสารรถ บขส. ค่าโดยสารรถไฟ ค่าโดยสารรถไฟฟ้า ขสมก., MRT, BTS และ ARL

หมายเหตุ : ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมยอดในเดือนถัดไป

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

  • เงินคืนค่าน้ำประปา 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง
  • เงินคืนค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

  • เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้
  • รับโอนเงินเบี้ยความพิการจำนวน 1,000 บาท