ศาลแพ่งขยายเวลาให้ผู้ชนะประมูล โรงแรมดาราเทวี หาเงินมาวางซื้อทรัพย์

IFEC เฮ ! ศาลแพ่งอนุญาตขยายเวลาให้บริษัทลูก ในฐานะผู้ชนะประมูลซื้อ “โรงแรมดาราเทวี” หาเงินมาวางซื้อทรัพย์ออกไปอีก 3 เดือน หลังก่อนหน้านี้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ขยายเวลา

วันที่ 21 มีนาคม 2565 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า หลังมีการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด และบริษัท เอ.พี.ค. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) ประมูลซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดได้ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564

และเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาวางเงินซื้อทรัพย์ และบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จำกัด ได้ยื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งเจ้าพนักงานบังคับคดี ซึ่งศาลแพ่งกำหนดนัดไต่สวนคำร้องในวันนี้ (21 มี.ค. 2565) นั้น


ศาลแพ่งได้พิเคราะห์คำร้อง, คำคัดค้าน และรายงานของเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว เห็นว่า คำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่ไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาการวางเงิน ไม่เป็นธรรมแก่บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จำกัด ผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดดังกล่าว ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งเจ้าพนักงานบังคับคดีและอนุญาตให้ขยายระยะเวลาวางเงินซื้อทรัพย์ออกไปอีก 3 เดือนนับแต่วันนี้ (วันที่ 21 มี.ค. 2565) และให้แจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบต่อไป