CRC ผนึก GULF ตั้งบริษัทร่วมทุน ลุยธุรกิจโซลาร์รูฟท็อป

โซลาร์รูฟท็อป

CRC แจ้งตลาดหลักทรัพย์ จับมือ GULF ตั้งบริษัทร่วมทุน ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา นำร่องเช่าใช้พื้นที่หลังคา “ไทวัสดุ” ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กลุ่มลูกค้าเครือเซ็นทรัล-กลุ่มอื่น ๆ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (CRC TWD) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ถือหุ้นโดยบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และบริษัท กัลฟ์ จำกัด (GULF1) ซึ่งดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย รวมถึงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ถือหุ้นโดยบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ได้เข้าลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้น

โดยมีแผนที่จะร่วมกันจัดตั้งบริษัท กรีนเจ็น เอ็นเนอร์จี จำกัด (GGE) ในประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่ CRC TWD และ GULF1 ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 และ ร้อยละ 50 ตามลำดับ โดยมีทุนจดทะเบียน 90,000,000 บาท จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ในรูปแบบของการเช่าใช้พื้นที่หลังคาของร้านค้าปลีก ไทวัสดุ เพื่อติดตั้ง Solar Rooftop และขายไฟฟ้าให้กับกลุ่มลูกค้าทั้งในกลุ่มเซ็นทรัล (Central Group) และ/หรือ กลุ่มลูกค้าพาณิชยกรรมและกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ

               

โดยภายหลังจากการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน GGE จะเริ่มดำเนินโครงการนำร่องที่ร้านค้าปลีกไทวัสดุ 5 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง และมีแผนที่จะขยายธุรกิจออกไปในสาขาอื่น ๆ ตามที่จะตกลงกัน รวมถึงมีแผนที่จะเช่าใช้พื้นที่หลังคาของเจ้าของหลังคารายอื่น ๆ เพื่อที่จะดำเนินโครงการดังกล่าวด้วยเช่นกันในอนาคต

ความร่วมมือทางธุรกิจในครั้งนี้ เป็นการผนึกความแข็งแกร่งของทั้งสองกลุ่มบริษัท โดยบริษัท เป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจค้าปลีกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรป ที่ประกอบธุรกิจหลัก คือ ห้างสรรพสินค้า ไฮเปอร์มาร์ท ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าเกี่ยวกับบ้าน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์สำนักงาน และพร็อพเพอร์ตี้ที่มุ่งเน้นการให้เช่าพื้นที่สำหรับร้านค้าและบริการ

ในขณะที่ GULF มีความชำนาญในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงมีโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ และเครือข่ายทางธุรกิจที่กว้างขวาง ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการขยายฐานลูกค้าและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้กับทั้งสองกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้ การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนดังกล่าว เป็นไปตามเป้าหมายการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ในมิติการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงกลยุทธ์การใช้พลังงานหมุนเวียน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและทิศทางพลังงานโลกที่มีเป้าหมายคือ การตัดลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจนกระทั่งถึงเป้าหมายเป็นศูนย์ เพื่อต่อต้านผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ