EXIM BANK รับลูก “รมว.คลัง” หนุนธุรกิจลงทุนด้านบีซีจี

รมว.คลัง สั่ง EXIM BANK ขับเคลื่อนไปสู่ธนาคารเพื่อพัฒนา หนุนธุรกิจลงทุนด้านบีซีจี ด้าน “ดร.รักษ์” ขานรับ สนับสนุนสินเชื่อมากกว่า 250 โครงการ

วันที่ 11 มิถุนายน 2565 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เวียดนามเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสูงทั้งด้านการค้าและการลงทุน มีประชากรวัยแรงงานจำนวนมาก ค่าแรงงานขั้นต่ำ เพียง 170-200 บาทต่อวัน ทำให้นักลงทุน ทยอยย้ายฐานการผลิต เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ รองเท้า สินค้าเกษตร อิเล็กทรอนิกส์ และรถยนต์ ไปยังเวียดนาม

ขณะที่รัฐบาลเวียดนามมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานทดแทนอย่างจริงจัง เนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าของเวียดนามมีอัตราการเติบโตสูงตามการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและการเติบโตของสังคมเมือง จึงเป็นโอกาสดีที่นักธุรกิจไทยจะเข้าไปลงทุนด้านพลังงานทดแทน

               

“คลังได้มอบนโยบาย EXIM BANK นอกจากบทบาทธนาคารเพื่อการส่งออก ให้ขับเคลื่อนไปสู่ธนาคารแห่งการพัฒนา เพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจ ขับเคลื่อนไปสู่ BCG”

ด้านดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) กล่าวว่า EXIM BANK เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มุ่งทำหน้าที่มากกว่าธนาคาร พัฒนาเครื่องมือใหม่ ๆ ในการสนับสนุนภาคธุรกิจอย่างครบวงจร เพื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆ โดยที่ผ่านมาสนับสนุนทางการเงินให้แก่ธุรกิจบีซีจี มากกว่า 250 โครงการ กำลังการผลิต 6,455 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนได้มากกว่า 100 ล้านตัน โดยเป็นการสนับสนุนทางการเงินกว่า 60,000 ล้านบาท สร้างมูลค่าการลงทุนเกือบ 380,000 ล้านบาท นับตั้งแต่เปิดดำเนินงานตั้งแต่ปี 2537 โดยมีเวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายของนักธุรกิจไทย

ในการนี้ได้เยี่ยมชมธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท Truong Thanh Quang Ngai Power and High Technology Joint-Stock Company (ทีทีคิวเอ็น) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กำลังการผลิต 49 เมกะวัตต์ จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าเวียดนาม โดยเอ็กซิม แบงก์ สนับสนุนเงินกู้ระยะยาวจำนวน 32.5 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับการก่อสร้างและดำเนินงานโรงไฟฟ้าดังกล่าว โดยมีนายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทีทีคิวเอ็น ให้การต้อนรับ