ทิสโก้เนื้อหอม สถาบันต่างชาติเก็บหุ้นเพิ่ม ครึ่งปีแรกกำไรพุ่ง 3.6 พันล้าน

สถาบันการเงินต่างชาติ “MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES COMPANY” เก็บหุ้น ทิสโก้ เพิ่มเป็น 5% หลังประกาศกำไรไตรมาส 2/2565 พุ่ง 10.9% ครึ่งปีแรกโกยกว่า 3.6 พันล้านบาท

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TISCO โดย MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES COMPANY ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 มีจำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.0674% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.0063% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม กลุ่มทิสโก้เพิ่งแจ้งผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาส 2 ปี 2565 โดยบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 1,848 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.9% จากไตรมาส 2 ของปี 2564 ขณะที่ผลประกอบการงวดครึ่งปีแรกของปี 2565 กลุ่มทิสโก้มีกำไรสุทธิจำนวน 3,644 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.2% เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564

โดยเป็นผลมาจากการขยายตัวของสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค การฟื้นตัวของธุรกิจนายหน้าประกันภัย และค่าใช้จ่ายผลขาดทุนด้านเครดิตที่ลดลง ในขณะที่ธุรกิจที่เกี่ยวกับตลาดทุนอ่อนตัวลงในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE) สำหรับครึ่งปีแรกของปี 2565 อยู่ที่ 18.1%