ได้ทุกวงการ!? ญี่ปุ่นโชว์ใช้หุ่นยนต์สวดศพ แก้ปัญหาขาดแคลนพระ-ลดค่าใช้จ่าย

“ซอฟต์แบงค์” (Softbank) ยักษ์สื่อสารสัญชาติญี่ปุ่นได้ร่วมมือกับบริษัทนิสเซ อีโค (Nissei Eco) นำเป๊บเปอร์ (Pepper) หุ่นยนต์อเนกประสงค์ที่บริษัทพัฒนาขึ้น มาสาธิตการทำหน้าที่สวดศพและเคาะเกราะไม้แทนพระในพิธีศพแบบญี่ปุ่น ภายในงานแสดงสินค้าและบริการเกี่ยวกับพิธีศพ(Life Ending Industry Expo)

โดยวิศวกรของบริษัทอธิบายว่า ปัจจุบันการจ้างพระเพื่อจัดพิธีศพแบบญี่ปุ่นอาจต้องใช้เงินมากถึง 240,000 เยนหรือประมาณ 73,000 บาท ในขณะที่จำนวนพระลดน้อยลงเนื่องจากปัญหาขาดแคลนเงินบริจากจากชุมชน จนไม่สามารถรองรับจำนวนพิธีศพที่เพิ่มขึ้นตามสังคมสูงอายุได้ทัน ซึ่งการใช้หุ่นยนต์จัดงานศพนี้จะช่วยให้หลายครอบครัวสามารถจัดงานศพเต็มรูปแบบได้ด้วยเงินเพียง 50,000 เยนหรือ 15,200 บาท เท่านั้น