การรถไฟฯปรับปรุงสถานีรถไฟบางซื่อ เพิ่มเก้าอี้ ปรับปรุงห้องน้ำ

การรถไฟปรับปรุงสถานีบางซื่อ
การรถไฟปรับปรุงสถานีบางซื่อ

การรถไฟฯ เดินหน้านำข้อคิดเห็นพี่น้องประชาชน มาพัฒนาการให้บริการให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยเพิ่มจำนวนที่นั่ง และปรับปรุงห้องน้ำภายในสถานีรถไฟบางซื่อ ให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย มีนโยบายให้การรถไฟฯ มุ่งพัฒนาการให้บริการ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้โดยสารให้ได้รับความสะดวก สะอาด ปลอดภัยสูงสุด พร้อมกับเน้นย้ำให้เปิดรับฟังความเห็นจากผู้โดยสารทุกช่องทาง นำมาปรับปรุงการให้บริการแก่พี่น้องประชาชนให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดนั้น

ล่าสุด การรถไฟฯได้นำข้อเสนอแนะของประชาชนผู้ใช้บริการ มาปรับปรุงการให้บริการบริเวณสถานีรถไฟบางซื่อ (ฝั่งตรงข้ามสถานีกลางบางซื่อ) โดยได้ติดตั้งเพิ่มจำนวนเก้าอี้ผู้โดยสารให้มีจำนวนเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ พร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเพื่อให้มีความสะอาด อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา รวมถึงยังได้เข้าดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำภายในสถานี

โดยจัดหาผู้รับเหมารายใหม่มาดูแลปรับปรุงบริเวณห้องน้ำ ให้พร้อมบริการแก่ประชาชนอย่างเร่งด่วน ซึ่งจะเริ่มเข้าดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำได้ทันทีภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้

สำหรับปัญหาห้องน้ำในสถานีรถไฟบางซื่อ เกิดจากช่วงที่ผ่านมา การรถไฟฯได้ทำสัญญากับเอกชนรายหนึ่ง ให้เช่าพื้นที่ห้องน้ำภายในสถานี แต่ปรากฏว่าระหว่างสัญญาเช่า เอกชนรายดังกล่าวไม่ได้ปรับปรุง ดูแลความสะอาดห้องน้ำตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ อีกทั้งยังค้างค่าเช่าต่อการรถไฟฯอยู่อีกหลายงวด การรถไฟฯจึงได้บอกเลิกสัญญาเช่า และดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้ออกจากพื้นที่โดยด่วน

Advertisment

ต่อมาการรถไฟฯได้รับคำตัดสินให้เป็นผู้ชนะคดี แต่เอกชนรายนี้ยังคงดื้อแพ่งไม่ยอมออกจากพื้นที่ โดยขอประนีประนอมจ่ายเงินค่าเช่าแก่การรถไฟฯ แต่สุดท้ายยังไม่ยอมจ่ายตามที่ตกลง จนกระทั่งเมื่อเดือนกรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา การดำเนินคดีมีผลบังคับใช้ การรถไฟฯจึงเข้าดำเนินการให้ผู้รับเหมารายดังกล่าวออกจากพื้นที่ และปัจจุบันได้ออกจากพื้นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมกับปล่อยห้องน้ำให้อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมไว้ให้การรถไฟฯแก้ไข

ระหว่างนี้การรถไฟฯจึงเร่งจัดหาเอกชนรายใหม่เข้ามาดำเนินการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน เพื่อให้กลับมาเปิดให้บริการแก่ประชาชนโดยเร็วที่สุด

นายเอกรัชกล่าวว่า ผู้ว่าการการรถไฟฯมีความมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการรถไฟ เพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามสถานีรถไฟทั่วประเทศเร่งสำรวจตรวจสอบการให้บริการต่าง ๆ ทั้งภายในและโดยรอบสถานี ให้พร้อมต่อการให้บริการแก่ผู้โดยสารตลอดเวลา รวมถึงให้สำรวจการให้บริการของเอกชนคู่สัญญาที่เข้ามาให้บริการแก่ประชาชน ว่ามีการให้บริการที่ดี เอารัดเอาเปรียบประชาชนหรือไม่ หากพบว่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข จนทำให้ผู้โดยสารเดือดร้อน ขอให้ยกเลิกสัญญาโดยทันที

Advertisment