กรมอนามัยเปิดคำแนะนำมาตรการโควิด ธุรกิจ-ลูกค้ารับ 1 ต.ค.นี้

ร้านอาหาร

กรมอนามัยย้ำตั้งแต่ 1 ต.ค. 2565 ร้านอาหารและอีก 142 กิจการ ยังปฏิบัติตาม Thai Stop COVID 2 Plus ด้านโรงภาพยนตร์ รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน แนะนำให้เว้นระยะห่าง หากทำไม่ได้ ให้สวมหน้ากาก

วันที่ 29 กันยายน 2565 นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2565 เป็นต้นไป มาตรการต่าง ๆ สำหรับสถานประกอบการจะอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ, พ.ร.บ. การสาธารณสุข และกฎหมายอื่น ๆ รวมถึง Thai Stop COVID 2 Plus ซึ่งจะปรับรายละเอียดให้ผ่อนคลายมากขึ้น เหลือเพียงส่วนสำคัญ เพื่อป้องกันกรณีมีการติดเชื้อเกิดขึ้น ส่วนผู้ที่มีหน้าที่กำกับดูแลและติดตาม คือ เจ้าพนักงานท้องถิ่น

สำหรับสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้การควบคุม คือ หมวดกิจการที่ 7 และ 8 ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข อาทิ สถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร เช่น ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร และกิจการ 142 ประเภทที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น กิจการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง อาหาร-เครื่องดื่ม ยาเวชภัณฑ์-เครื่องสำอาง ฯลฯ

รวมถึงกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริการ เช่น สปา อาบอบนวด โรงแรม หอพัก โรงภาพยนตร์ กิจการที่มีการแสดงดนตรี เต้นรำ สระว่ายน้ำ และบริการดูแลเด็ก-ผู้สูงอายุ ฯลฯ

มาตรการที่สถานประกอบการควรปฏิบัติ

ด้านสถานที่
– ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม
– จัดให้มีอุปกรณ์ล้างมืออย่างเพียงพอ
– จัดสถานที่ให้มีการระบายอากาศ เช่น เปิดประตูหน้าต่างเป็นระยะ

ด้านพนักงาน
– คัดกรองอาการป่วยของพนักงาน และกรณีที่มีพนักงานป่วยจำนวนมากให้รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที
– ให้พนักงานรับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์
– พนักงานควรสังเกตอาการตนเองและประเมินตนเองด้วยแอป อาทิ ไทยเซฟไทย หากมีความเสี่ยงหรืออาการป่วยควรตรวจ ATK
– สำหรับสถานที่จำหน่ายอาหาร พนักงานสวมหน้ากากขณะให้บริการ และผ่านการอบรมมาตรฐานของผู้สัมผัสอาหาร

สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ
– คนทั่วไปแนะนำให้สวมหน้ากากในสถานที่ที่มีคนแออัดหรือพื้นที่ปิด
– ผู้มีอาการป่วยทางเดินหายใจ ให้สวมหน้ากากเมื่อออกจากที่พัก
– ล้างมือบ่อย ๆ
– ตรวจ ATK เมื่อมีอาการป่วยและสงสัย
– ไม่แนะนำให้ตรวจ ATK ในประชาชนทั่วไปที่ไม่มีอาการป่วย
– การใช้บริการโรงภาพยนตร์ รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน แนะนำให้เว้นระยะห่าง หากทำไม่ได้ให้สวมหน้ากาก ส่วนบนเครื่องบิน ยังให้ใส่หน้ากากตามเดิม

กลุ่ม 608 และกลุ่มเสี่ยง
– แนะให้เข้ารับวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์
– แนะนำให้สวมหน้ากากตลอดเวลา และล้างมือบ่อย ๆ เมื่อไปในสถานที่แออัด เสี่ยงต้องทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น

Advertisement

อย่างไรก็ตาม นพ.เอกชัยย้ำว่า “ยังไม่ยกเลิก” แพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2 Plus เพียงแต่ปรับรายละเอียดให้ผ่อนคลายมากขึ้น เหลือเพียงส่วนสำคัญ เพื่อป้องกันกรณีมีการติดเชื้อเกิดขึ้น