อนุทิน ขอคนไทยฉีดวัคซีนครบ 4 เข็ม

อนุทินย้ำ ช่วงปลายปีมีกิจกรรมมาก และมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาอาจทำให้ติดโควิดมากขึ้น ขอคนไทยรับวัคซีนให้ครบ 4 เข็ม เพื่อลดความรุนแรงและการเสียชีวิต 

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า คนไทยทุกคนควรได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ครบ 4 เข็ม ตามมติจากที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (EOC) กรณีโรคโควิด-19 เนื่องจากมีข้อมูลว่าจะช่วยให้มีความปลอดภัย หากติดเชื้ออาการจะไม่รุนแรงหรือเสียชีวิต

ซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของปี จะมีการท่องเที่ยว มีกิจกรรมการเดินทางจำนวนมาก ผู้ประกอบการต้องรับลูกค้าเพิ่มขึ้น มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามา จึงอาจมีความเสี่ยงเกิดการแพร่เชื้อได้

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สถานพยาบาลทุกระดับเตรียมความพร้อมให้บริการวัคซีนโควิดแก่ประชาชน รวมถึงจัดหน่วยเคลื่อนที่ไปให้บริการในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกด้วย

นายอนุทินกล่าวต่อว่า สำหรับกลุ่มที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนเลย ขอให้มาฉีดวัคซีนเช่นกัน เนื่องจากข้อมูลทั่วโลกพบว่า โรคโควิด-19 จะคุกคามผู้ไม่ได้รับวัคซีนได้มากที่สุด ยิ่งเป็นกลุ่ม 608 ยิ่งมีอันตราย เสี่ยงที่จะป่วยหนักและเสียชีวิตได้ แต่หากรับวัคซีนแล้ว โดยเฉพาะเข็ม 4 จะช่วยลดความเสี่ยงตรงนี้ได้อย่างมาก

วัคซีนขณะนี้มีเพียงพอ สถานพยาบาลมีความพร้อมดูแล ส่วนผู้ประสงค์รับมากกว่า 4 เข็ม เนื่องจากมีความเสี่ยง เช่น ต้องเดินทางไปประเทศที่สุ่มเสี่ยง ต้องพบปะผู้คนจำนวนมากตลอดเวลา ให้บริการสาธารณะ ขนส่ง ต้องดูแลลูกค้า เป็นต้น ก็สามารถแจ้งความต้องการได้

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขยังหารือถึงนโยบายของขวัญปีใหม่ ซึ่งจะเน้นเรื่องการดูแลผู้สูงอายุให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ เพื่อรองรับการเป็นสังคมสูงอายุของประเทศไทย โดยมอบหมายให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เร่งวางยุทธศาสตร์และวิธีการที่เหมาะสม 

โดยเรื่องการดูแลผู้สูงอายุนี้จะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของกลุ่มวัยอื่นด้วย เพราะหากผู้สูงอายุเจ็บป่วย มีภาวะพึ่งพิง จะส่งผลไปถึงลูกหลานต้องมาดูแล ทำให้สูญเสียโอกาสการทำงานและสร้างรายได้