โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ-เครื่องราชฯเป็นกรณีพิเศษ ให้ตำรวจ 16 ราย

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯพระราชทานยศ-เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษให้ตำรวจรวม 16 ราย ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และได้เลื่อนชั้นยศเป็นพันตำรวจโทจนถึงพลตำรวจเอก

วันที่ 18 ธันวาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 2 ฉบับ มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ โดยฉบับแรก มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศให้แก่ข้าราชการตารวจ ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน 16 ราย

และประกาศอีกฉบับ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการตำรวจ ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการจำนวน 16 ราย กล่าวคือทั้ง 16 รายได้รับทั้งพระราชทานยศและเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ ดังนี้

 • 1. ดาบตำรวจ พิทักษ์ รัตนหิรัญ เป็น พลตำรวจเอก
 • 2. ร้อยตำรวจโท แวรอมลี แวฮามะ เป็น พลตำรวจเอก
 • 3. ร้อยตำรวจโท อดุลย์ รักษ์ปราชญ์ เป็น พลตำรวจเอก
 • 4. ดาบตำรวจ โกศล คงสวัสดิ์ เป็น พลตำรวจเอก
 • 5. ร้อยตำรวจเอก ฮูเซ็น ดอรอแม เป็น พลตำรวจเอก
 • 6. ร้อยตำรวจเอก พยุง คินขุนทด เป็น พลตำรวจเอก
 • 7. ดาบตำรวจ อนิรุทธ จันทะวงษ์ เป็น พลตำรวจโท
 • 8. ดาบตำรวจ พิรุณรัตน์ พุทธศิริ เป็น พลตำรวจโท
 • 9. ร้อยตำรวจเอก วุฒิศักดิ์ พูลสวัสดิ์ เป็น พลตำรวจตรี
 • 10. จ่าสิบตำรวจ ทศพร เสสาร เป็น พันตำรวจเอก
 • 11. สิบตำรวจโท สรายุทธ ขวัญไขว เป็น พันตำรวจโท
 • 12. สิบตำรวจโท จักรพงศ์ มณีฉาย เป็น พันตำรวจโท
 • 13. สิบตำรวจโท อับดุลเลาะ แวอาลี เป็น พันตำรวจโท
 • 14. สิบตำรวจเอก ยุทธพงศ์ นุ้ยแก้ว เป็น พันตำรวจโท
 • 15. สิบตำรวจโท เฉลิมพล คมขำ เป็น พันตำรวจโท
 • 16. สิบตำรวจเอก บุญจรัล สงทิพย์ เป็น พันตำรวจโท

ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565