กทพ. เปิดขายซองทางด่วนกะทู้-ป่าตองงบฯกว่า 1.7 หมื่นล้าน 26 ธ.ค.

กะทู้ป่าตอง

การทางพิเศษเตรียมเปิดซองประมูลทางด่วนกะทู้-ป่าตอง งบฯ 17,811 ล้านบาท 26 ธ.ค. นี้ 

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยระหว่างการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จังหวัดภูเก็ต ว่า ในวันนี้ได้มีการออกประกาศขายซองเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนในโครงการทางพิเศษกะทู้-ป่าตอง หรือทางด่วนภูเก็ต เฟส 1 ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากประกาศเชิญชวนการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ-เอกชน โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต โครงการดังกล่าวมีระยะเวลาร่วมลงทุนรวม 35 ปี โดยแบ่งเป็นระยะเวลาการก่อสร้างไม่เกิน 4 ปีนับแต่วันที่ กทพ. มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และระยะเวลาบริหารจัดการและบำรุงรักษา โดยมีระยะเวลา 35 ปีนับแต่วันที่ กทพ. มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

โดยมีวงเงินลงทุนรวม 17,811 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าจัดสรรกรรมสิทธิ์และชดเชยสิ่งปลูกสร้าง 5,792 ล้านบาท ค่าก่อสร้าง 8,662 ล้านบาท ค่าควบคุมก่อสร้าง 215 ล้านบาท และค่าดำเนินงานและบำรุงรักษา 3,142 ล้านบาท

ทั้งนี้ตามประกาศเชิญชวนได้ระบุคุณสมบัติทั้งประสบการณ์ด้านการก่อสร้างงานโยธา คือ จะต้องมีประสบการณ์ก่อสร้างทางยกระดับที่มีมูลค่างานไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท และการออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์สำหรับถนนหรือทางรถไฟฟ้า หรือทางรถไฟ หรืองานสาธารณูปโภคอื่น ที่มีมูลค่างานไม่น้อยกว่า 1 พันล้านบาท

และต้องมีประสบการณ์ด้านการดำเนินงานบริหารจัดการและบำรุงรักษาเป็นระยะเวลาม่น้อยกว่า 5 ปี ภายในระยะเวลา 25 ปีนับถึงวันยื่นข้อเสนอ

โดยเริ่มขายเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึง 25 มกราคม 2566

และกำหนดเวลารับซองเอกสารในวันที่ 7 เมษายน 2566