บขส.เตรียมรับผู้โดยสารเทศกาลปีใหม่ ประเมินมากกว่า 5 หมื่นคน/วัน

บขส.จัดรถโดยสารรับหยุดยาว

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส.เผยยอดจองช่วงปีใหม่พุ่งกว่า 90% คาดเดินทางหนาแน่น เตรียมรถเสริมรองรับการเดินทางกว่า 600 คันต่อวัน

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ที่จะถึงนี้ บขส.ได้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชน โดยคาดการณ์ว่าจะมีผู้โดยสารใช้บริการเพิ่มขึ้นจากเทศกาลปีใหม่ 2565 ประมาณ 5%

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลาย ประชาชนและนักท่องเที่ยวกลับมาเดินทางเพิ่มขึ้น

               

โดยในเที่ยวไป ระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2565 คาดการณ์ว่าจะมีผู้ใช้บริการเฉลี่ยวันละ 50,000-55,000 คน ใช้รถโดยสาร (รถ บขส., รถร่วม, รถตู้) เฉลี่ยวันละ 3,500 เที่ยว ส่วนเที่ยวกลับระหว่างวันที่ 2-3 มกราคม 2565 คาดว่ามีผู้โดยสารใช้บริการเฉลี่ยวันละ 53,000 คน ใช้รถโดยสารประมาณ 3,300 เที่ยว

จัดรถเสริมวิ่ง 600 คัน

ทั้งนี้ บขส.ได้ทำหนังสือขออนุญาตต่อนายทะเบียน กรมการขนส่งทางบก ให้ผู้ประกอบการนำรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถทะเบียน 30) มาจัดเสริมในเส้นทางต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการเดินทางของประชาชนอย่างเพียงพอ โดยคาดการณ์ว่าจะมีรถโดยสารไม่ประจำทางมาเสริมเที่ยววิ่งประมาณ 600 คัน จึงมั่นใจมีรถโดยสารเพียงพอรองรับการเดินทางของประชาชนได้อย่างแน่นอน

ยอดจองช่วงปีใหม่กว่า 90%

สำหรับยอดจองตั๋วล่วงหน้าเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ในเส้นทางภาคเหนือ, ภาคใต้, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ของ บขส.ขณะนี้อยู่ที่ประมาณกว่า 90% ของจำนวนที่นั่งทั้งหมด

Advertisement

โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ บขส. ยังเปิดเผยอีกว่า เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่, กรุงเทพฯ-นครพนม, และกรุงเทพฯ-หาดใหญ่ มียอดจองตั๋วล่วงหน้ามากที่สุด