กรมการแพทย์โต้ เยาวชนใช้กัญชาลดลง

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร
นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร

กรมการแพทย์ยกสถิติการบำบัดรักษายาเสพติดทั้งประเทศ (ข้อมูล บสต.) แจงผู้เสพกัญชาอายุ18-24 ปี ลดลงต่อเนื่อง

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กลุ่มอายุ18-24 ปี ที่เข้ารับการรักษาปัญหาการใช้กัญชานั้นมีแนวโน้มลดลง ไม่ได้เพิ่มมากขึ้นอย่างที่หลายฝ่ายกังวลใจ

ทั้งนี้เป็นไปตามข้อมูลการบำบัดรักษายาเสพติดทั้งประเทศ (ข้อมูล บสต.) ซึ่งสัดส่วนกลุ่มอายุ 18-24 ปีที่เป็นผู้เสพกัญชามีแนวโน้มลดลงต้อเนื่อง โดย ปี 2562 มีสัดส่วนร้อยละ 6.89 ปี ปี 2563 ร้อยละ 4.85 ปี 2564 ร้อยละ 4.28 ปี ปี 2565 ร้อยละ 3.85

นายแพทย์ธงชัยย้ำว่า กัญชาควรใช้ในทางการแพทย์เท่านั้น ไม่สนับสนุนให้มีการสูบหรือใช้ในทางสันทนาการ เพราะทำให้เกิดอันตราย เช่น มึนเมา ใจสั่น เป็นพิษต้องเข้าโรงพยาบาล และอาจทำให้ผิดกฎหมายด้วยเช่นกัน

Advertisement

ด้านนายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กล่าวเสริมว่า ช่วงเทศกาลวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ มักมีการเลี้ยงสังสรรค์ทั้งดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ และใช้สารเสพติด เนื่องจากการชักชวนของเพื่อน และสามารถเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ได้ง่าย ทำให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบในการใช้สารเสพติด

ถึงแม้ในประเทศไทย กัญชาไม่ใช่ยาเสพติดให้โทษแล้ว แต่ควรระมัดระวังในการใช้กัญชาในจุดประสงค์อื่น ๆ นอกจากทางการแพทย์ โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และสตรีมีครรภ์ไม่ควรใช้กัญชา เพราะอาจส่งผลต่อสมองและร่างกาย เช่น พัฒนาการล่าช้า ปัญหาพฤติกรรม เชาวน์ปัญญาลดลง และส่งผลต่ออารมณ์และจิตใจ มีความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคจิตเภท รวมถึงส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายด้วย

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือผู้ปกครอง สังคม เครือข่ายต่าง ๆ ในการสอดส่องดูแลให้ความรัก รวมถึงให้ความรู้ถึงอันตรายและพิษภัยต่าง ๆ จึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงสิ่งมึนเมาและยาเสพติดทุกชนิด เพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีให้แก่ตนเองและคนที่รัก