ฝุ่น PM2.5 วันนี้ เปิด 17 เขตเฝ้าระวัง กรุงเทพมหานคร

สภาพอากาศ13มกรา66

เปิดชื่อ 17 เขต เฝ้าระวังฝุ่น PM 2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานคร มีที่ไหนบ้าง เช็กเลย

วันที่ 13 มกราคม 2566 ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร สรุปผลการตรวจวัด PM 2.5 วันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 05.00-07.00 น. (3 ชั่วโมงล่าสุด)

ตรวจวัดได้ 19-50 มคก./ลบ.ม.
ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 32.5 มคก./ลบ.ม.
ค่า PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานีที่มีการตรวจวัด
ณ เวลา 07.00 น. ตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ 20-50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเมื่อวานในช่วงเวลาเดียวกัน และพบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด PM 2.5 ค่ามาตรฐาน เฉลี่ย 24 ชม. ไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่น PM 2.5 โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยา)

ตั้งแต่ช่วงวันที่ 12-18 ม.ค. 66 คาดว่าอัตราการระบายอ่อน/ไม่ดี (น้อยกว่า 2,000-4,000 m2/s) กลับมีฝนบางพื้นที่ ในช่วงวันที่ 12-13 ส่งผลให้การสะสมของฝุ่นละออง PM 2.5 ยังทรงตัว และวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ 20 ของพื้นที่

ช่วงวันที่ 16-17 มกราคม 2566 พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลควรเฝ้าระวังการสะสมของฝุ่นละออง เนื่องจากสภาพอากาศที่นิ่ง และปิด โดยพื้นที่ที่ควรเฝ้าระวัง ได้แก่พื้นที่กรุงเทพฯกลาง กรุงธนเหนือ และกรุงธนใต้

จากการตรวจสอบข้อมูลจุดความร้อน (hotspot) ผ่านดาวเทียม จากหน่วยงาน NASA ในวันนี้ ไม่พบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกในบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ผ่านทาง

  • www.bangkokairquality.com
  • www.pr-bangkok.com
  • FB : สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
  • FB : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม
  • FB : กรุงเทพมหานคร
  • แอปพลิเคชั่น AirBKK

เพื่อวางแผนการทำงาน การทำกิจกรรมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ/มีผลกระทบต่อสุขภาพ ควรลดระยะเวลา หรืองดการทำกิจกรรมกลางแจ้ง

หากพบเห็นแหล่งกำเนิดมลพิษสามารถแจ้งเบาะแส ผ่านทาง Traffy Fondue