เปิดสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ดันเป็นศูนย์กลางขนส่งทางรางอาเซียน

ศักดิ์สยามเปิดกรุงเทพอภิวัฒน์

เปิดสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ คาดผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 10,000 คนต่อวัน ชี้ช่วยเชื่อมต่อการเดินทาง ตรงต่อเวลามากขึ้น ลดปัญหาจราจรติดขัดใจกลางเมือง พร้อมจัด Shuttle Bus ขนถ่ายผู้โดยสารสู่หัวลำโพง “ศักดิ์สยาม” ลั่นเตรียมดันเป็นศูนย์กลางขนส่งทางรางอาเซียน

วันที่ 19 มกราคม 2566 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดให้บริการขบวนรถไฟทางไกลและปล่อยขบวนรถไฟเที่ยวปฐมฤกษ์ สถานีรถไฟหลักแห่งใหม่ของประเทศไทย เพื่อพัฒนาและยกระดับให้เป็นศูนย์กลางคมนาคมทางรางที่ครอบคลุมการเชื่อมต่อการเดินทาง และขนส่งมวลชนทุกรูปแบบ ลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดในพื้นที่ใจกลางกรุงเทพฯ

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า ตามที่รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมทางราง เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการให้มีมาตรฐานทัดเทียมในระดับนานาชาติ กระทรวงคมนาคม โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบราง

การเปิดให้บริการขบวนรถไฟทางไกลที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ในวันนี้ เพื่อลดความแออัดในการให้บริการของสถานีกรุงเทพหรือหัวลำโพง และลดปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานคร บริเวณจุดตัดทางรถไฟ รวมถึงลดปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อม PM 2.5

นอกจากนี้ ยังเพิ่มประสิทธิภาพการเดินรถไฟให้มีความตรงต่อเวลามากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวก สบาย ปลอดภัย ตรงต่อเวลา ในราคาที่เหมาะสม และเป็นธรรม

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2566
เป็นต้นไป การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้ขบวนรถไฟทางไกล ในเส้นทางสายเหนือ สายใต้ สายตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มขบวนรถด่วนพิเศษ รถด่วน รถเร็ว จำนวน 52 ขบวน ประกอบด้วย สายเหนือจำนวน 14 ขบวน สายใต้จำนวน 20 ขบวน สายตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 18 ขบวน มาให้บริการที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ซึ่งเป็นสถานีรถไฟหลักแห่งใหม่ของประเทศไทย

และในอนาคตสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์จะต้องเป็นสถานีหลักของการเดินทางในระบบรางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านการเชื่อมต่อทางราง 5 ประเทศคือ จีน ลาว ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ซึ่งปัจจุบันทางกระทรวงคมนาคมได้เตรียมจัดทำแผนแม่บท

สำหรับขบวนรถไฟทางไกลประเภทรถด่วนพิเศษ รถด่วน รถเร็ว ทั้งสายเหนือ สายใต้ สายตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เปิดให้บริการที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2566 เป็นต้นไปจำนวน 52 ขบวน ประกอบด้วย

  • รถไฟสายเหนือ จำนวน 14 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถที่ 7/8, 9/10, 13/14, 51/52, 109/102, 107/112, 111/108
  • รถไฟสายใต้ จำนวน 20 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถที่ 31/32, 37/38, 39/40, 43/44, 45/46, 83/84, 85/86, 167/168, 169/170, 171/172
  • รถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 18 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถที่ 21/22, 23/24, 25/26, 71/72, 75/76, 133/134, 135/136, 139/140, 141/142

การรถไฟฯ คาดการณ์ว่าภายหลังการเปิดให้บริการขบวนรถไฟทางไกล จะส่งผลให้มีผู้ใช้บริการสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เพิ่มขึ้นเป็น 10,000 คนต่อวัน ซึ่งการรถไฟฯ ได้มีมาตรการรองรับและมีความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้โดยสารรถไฟทางไกล ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ทั้งป้ายบอกทาง จุดพักคอยผู้โดยสาร รถเข็นสัมภาระ ลานจอดรถที่สามารถรองรับได้มากกว่า 1,700 คัน รวมถึงการเชื่อมต่อกับระบบ ขนส่งมวลชนอื่น ๆ ได้แก่ รถไฟชานเมืองสายสีแดง รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล และในอนาคตจะเชื่อมต่อการเดินทางทางอากาศผ่านระบบรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน

นอกจากนี้ ได้ร่วมกับ ขสมก. จัดเดินรถ Shuttle Bus และรถเฉพาะกิจ ให้บริการฟรี 2 เส้นทาง โดยแสดงตั๋วรถไฟต่อพนักงานเก็บค่าโดยสารเมื่อใช้บริการ สามารถขึ้นรถได้ที่ประตู 12 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และป้ายรถเมล์สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ดังนี้

  1. จัดเดินรถ Shuttle Bus ให้บริการฟรี เส้นทางบนทางด่วน “สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์-สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)” จำนวน 6 คัน ตั้งแต่เวลา 04.30-23.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟทั้ง 2 แห่ง
  2. จัดเดินรถเฉพาะกิจให้บริการฟรี เส้นทางปกติ “สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์-สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ สถานีรถไฟสามเสน สถานีรถไฟโรงพยาบาลรามาธิบดี สถานีรถไฟยมราช และสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ดังนี้
    • จัดรถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศยูโรทู จำนวน 10 คัน โดยมีท่าต้นทาง 2 แห่งคือ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)
    • จัดเดินรถโดยสาร ตั้งแต่เวลา 04.30-23.00 น. ปล่อยรถคันแรกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) เวลา 04.30 น. มีความถี่ในการปล่อยรถทุก 15 นาที ในช่วงเวลาเร่งด่วน (04.30-10.00 น. และ 16.00-18.00 น.) ส่วนช่วงเวลาปกติมีความถี่ในการปล่อยรถทุก 30 นาที ทั้งนี้ เฉพาะวันที่ 19 มกราคม 2566 จัดเดินรถโดยสารตั้งแต่เวลา 12.00-23.00 น.

เบื้องต้นการจัดเดินรถ Shuttle Bus นี้มีระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป