วันหยุดเดือนเมษายน 2566 เช็กวันหยุดราชการ วันหยุดสงกรานต์ วันสำคัญ

อัพเดตล่าสุด วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 21.09 น.

ปฏิทินวันหยุด ประจำเดือนเมษายน 2566 เช็กวันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร วันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ วันสำคัญ และวันพระของชาวพุทธ

เดือนเมษายน เดือนที่ 4 ของปี เป็นเดือนที่มีวันสำคัญ ๆ วันหยุดหลายวัน และเทศกาลที่สำคัญของคนไทยคือ “สงกรานต์” ซึ่งว่างเว้นการจัดงานเฉลิมฉลองใหญ่กันมาในช่วง 2-3 ปี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ถูกจำกัดถึงรูปแบบ ลักษณะการจัดงานที่เข้มงวดตามมาตรการคุมเข้มของภาครัฐ แต่ปี 2566 นี้ สถานการณ์โดยรวมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่อนคลายลงแล้ว

“ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมวันหยุดและวันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือนเมษายน 2566 ซึ่งเป็นเดือนที่มีวันหยุดหลายวัน และเป็นวันหยุดยาว เพื่อช่วยวางแผนการเดินทางไปท่องเที่ยว ทำบุญ สังสรรค์กลุ่มเครือญาติ เพื่อนฝูง ลาหยุดต่อเนื่อง จองตั๋วเครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ โรงแรม ร้านอาหาร ฯลฯ ล่วงหน้าตลอดเดือนเมษายนนี้

วันหยุดเดือนเมษายน 2566 ได้แก่

  • วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 วันจักรี
  • วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 วันสงกรานต์
  • วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2566 วันสงกรานต์
  • วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2566 วันสงกรานต์

วันสำคัญในเดือนเมษายน ได้แก่
วันที่ 1 เมษายน วันเลิกทาส/วันโกหก (April Fools’ Day)/วันข้าราชการพลเรือน/วันออมสินของไทย/วันหวยออก
วันที่ 2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ กรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ/วันอนุรักษ์มรดกไทย/วันสายใจไทย/วันหนังสือแห่งชาติ
วันที่ 5 เมษายน วันเช็งเม้ง/วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
วันที่ 7 เมษายน วันอนามัยโลก
วันที่ 12 เมษายน วันป่าชุมชนชายเลนไทย
วันที่ 13 เมษายน วันผู้สูงอายุแห่งชาติ/วันประมงแห่งชาติ
วันที่ 14 เมษายน วันครอบครัวไทย/วันสงกรานต์
วันที่ 20 เมษายน วันกัญชาโลก
วันที่ 21 เมษายน วันเกิดกรุงเทพมหานคร (กทม.)
วันที่ 22 เมษายน วันคุ้มครองโลก
วันที่ 23 เมษายน วันหนังสือและลิขสิทธิ์สากล
วันที่ 24 เมษายน วันเทศบาลในประเทศไทย
วันที่ 25 เมษายน วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันที่ 26 เมษายน วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก
วันที่ 28 เมษายน วันราชาภิเษกสมรส (ในหลวงรัชกาลที่ 9)
วันที่ 29 วันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ/วันเต้นรำสากล/วันพฤกษชาติในญี่ปุ่น
วันที่ 30 เมษายน วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย

Advertisment

ปฏิทินวันพระเดือนเมษายน 2566

  • วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีเถาะ
  • วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีเถาะ (วันสงกรานต์)
  • วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีเถาะ
  • วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีเถาะ

สำหรับใครมีแผนที่จะไปเที่ยวที่ไหนในเดือนเมษายนนี้ รีบมากาปฏิทินเอาไว้เลย

ปฏิทินเดือนเมษายน